Việt Nam nhận thêm gần 4 triệu USD cho phục hồi bền vững

Phương Anh - 16:26, 11/10/2021

TheLEADERKhoản tài trợ bổ sung sẽ giúp Việt Nam phục hồi kinh tế theo hướng bền vững hơn, cũng như duy trì và thúc đẩy chương trình cải cách.

Chính phủ Australia vừa phê duyệt khoản tài trợ 5 triệu đô la Úc, tương đương khoảng 3,7 triệu USD, nhằm hỗ trợ Việt Nam tăng cường khả năng cạnh tranh, giảm lượng khí thải carbon và cải thiện đời sống, sinh kế cho người dân.

Đây là nguồn tài trợ bổ sung cho chương trình hợp tác giữa chính phủ Australia và nhóm Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (ABP) – chương trình được thiết kế để hỗ trợ sự phát triển của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực chính sách khác nhau.

Bà Robyn Mudie, đại sứ Australia tại Việt Nam, nhận định đại dịch Covid-19 tiếp tục có tác động đáng kể đến nghị trình cải cách của Việt Nam, và làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng vốn ngày càng rõ rệt và khó giải quyết ở nhóm đối tượng dân tộc thiểu số, phụ nữ và các nhóm yếu thế khác.

Để ứng phó với điều này, sự hợp tác mở rộng giữa chính phủ Australia và Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục tập trung hỗ trợ Việt Nam nhanh chóng phục hồi kinh tế và đạt được các mục tiêu phát triển.

Chương trình ABP sẽ tiếp tục các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển bền vững ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Ngoài ra, chương trình cũng triển khai các hoạt động mới nhằm đáp ứng tốt hơn với những ưu tiên mới được đặt ra trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030, và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, bao gồm quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp, công bằng và hòa nhập xã hội, tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo.

Việt Nam nhận thêm gần 4 triệu USD cho phục hồi bền vững sau Covid-19
Bà Carolyn Turk, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Bà Carolyn Turk, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, cho biết chương trình ABP sẽ tiếp tục cung cấp những tư vấn chất lượng cao, giúp các nhà hoạch định chính sách Việt Nam theo đuổi những cải cách thực chất. Đây là những cải cách cần thiết giúp Việt Nam phục hồi sau tác động kinh tế của Covid-19, đồng thời tạo cơ sở vững chắc để đạt mục tiêu trở thành nền kinh tế có thu nhập cao.

Chương trình ABP ra đời năm 2017 với số tiền tài trợ ban đầu là 25 triệu đô la Úc, tương đương hơn 18 triệu USD. Trong thời gian xảy ra đại dịch, chương trình ABP đã nhanh chóng cung cấp thêm 5 triệu đô la Úc để hỗ trợ Việt Nam ứng phó và khắc phục đại dịch.

Chương trình tận dụng kiến thức chuyên môn từ Australia và Nhóm Ngân hàng Thế giới để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng các chính sách và chương trình phát triển.