Việt Nam thăng hạng 7 bậc về chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo toàn cầu

Hương Giang - 14:42, 02/01/2023

TheLEADERNăm 2022, Việt Nam xếp hạng thứ 6/10 trong khu vực ASEAN và xếp hạng 55/181 toàn cầu về chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo (tăng 7 bậc so với năm ngoái). Thứ hạng đó đã thể hiện nỗ lực vượt bậc của Việt Nam về khoa học công nghệ nói chung và trí tuệ nhân tạo nói riêng trong thời gian vừa qua.

Việt Nam thăng hạng 7 bậc về chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo toàn cầu
Việt Nam thăng hạng 7 bậc về chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo toàn cầu (Ảnh: FPT Quy Nhơn)

Theo thông tin từ Bộ KH&CN, báo cáo “Chỉ số sẵn sàng AI của Chính phủ năm 2022” (Government AI Readiness Index) do nhà xuất bản Oxford Insights (Vương quốc Anh) thực hiện mới đây đã chính thức được công bố.

Đây là năm thứ 5 xuất bản báo cáo chỉ số sẵn sàng AI sau các năm 2017, 2019, 2020 và 2021. Báo cáo đánh giá sự sẵn sàng AI của chính phủ từ 181 quốc gia trong việc khai thác ứng dụng của AI để vận hành và cung cấp các dịch vụ của mình.

Chỉ số này được sử dụng như một công cụ để so sánh mức độ sẵn sàng của Chính phủ một quốc gia trong việc tiếp nhận và phát triển trí thông minh nhân tạo so với các quốc gia khác trên phạm vi khu vực và trên toàn cầu.

Trong năm 2022, báo cáo sử dụng phương pháp đánh giá 39 chỉ số trên ba trụ cột (Chính phủ, trình độ công nghệ, hạ tầng và dữ liệu) với 10 khía cạnh thuộc nhóm cơ sở hạ tầng, tính sẵn sàng của dữ liệu, tính đại diện của dữ liệu, nguồn nhân lực, năng lực đổi mới, quy mô, khả năng thích ứng, năng lực kỹ thuật số, quản trị và đạo đức, tầm nhìn.

Việt Nam thăng hạng 7 bậc về chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo toàn cầu
Báo cáo "Chỉ số sẵn sàng AI của chính phủ (Government AI Readiness Index) năm 2022 (Ảnh: Sở hữu trí tuệ)

Kết quả, trong lần đánh giá này, Việt Nam đứng thứ 55 trên thế giới và đứng thứ 6 trong ASEAN (tăng 7 bậc so với với năm 2021 theo xếp hạng trên thế giới là 62/160). Điểm trung bình của Việt Nam đạt mức 53.96 (tăng so với năm 2021 là 51.82), vượt qua ngưỡng trung bình của thế giới (44.61).

Trình độ công nghệ khu vực Đông Á đang ngày càng phát triển. Thống kê cho thấy, trong khu vực có 9 quốc gia có công ty kỳ lân (công ty trị giá hơn 1 tỷ USD) trong năm nay, so với chỉ có 6 quốc gia trong báo cáo xếp hạng năm ngoái. Philippines, Việt Nam và Malaysia đều có thêm những công ty đáp ứng điều kiện trên.

Đây được coi là khu vực rất thích hợp cho sự phát triển của các ngành công nghệ với dân số trẻ, có kỹ năng kỹ thuật số cao và có khả năng thích nghi nhanh với các giải pháp kỹ thuật số.

Bộ khoa học và công nghệ đã tổ chức nhiều hoạt động, chương trình nhằm góp phần đẩy mạnh phát triển trí tuệ nhân tạo trong năm 2022. Điển hình, Bộ đã tổ chức thành công sự kiện Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2022. Đồng thời, Bộ đã phối hợp với các đối tác xây dựng bảng phân hạng năng lực công bố về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của các cơ sở nghiên cứu và đào tạo tại Việt Nam.

Khi có bảng xếp hạng riêng về trí tuệ nhân tạo cho thị trường trong nước, cộng đồng học thuật, học sinh, sinh viên sẽ lựa chọn được nơi học tập, công tác; các cơ sở có tham chiếu, phân tích được điểm mạnh, yếu để làm tốt nghiên cứu, đào tạo về trí tuệ nhân tạo.

Bộ cũng nhận định, kết quả xếp hạng chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo do Oxford Insights thực hiện sẽ góp phần giúp cơ quan quản lý nhà nước có thông tin để đánh giá, từ đó đưa ra các kế hoạch đầu tư và giao nhiệm vụ phù hợp để hiện thực hóa Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.