Vietnam Airlines giảm lỗ

Trần Anh - 16:20, 02/02/2021

TheLEADERDù kết quả kinh doanh quý 4 của Vietnam Airlines vẫn tiêu cực do tác động của dịch Covid-19 nhưng do với các quý trước đã cải thiện hơn nhờ tiết giảm chi phí.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ghi nhận doanh thu quý 4/2020 hơn 8.202 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp 515 tỷ đồng, giảm 63%. Dù kết quả kinh doanh vẫn tiêu cực, tình trạng thua lỗ của hãng hàng không quốc gia đã có phần chậm lại so với các quý trước đó.

Trong kỳ, các loại chi phí cũng được Vietnam Airlines giảm mạnh. Chi phí bán hàng chỉ ghi nhận 489 tỷ đồng, giảm hơn nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận 549 tỷ đồng, giảm 20%.

Trong quý 4, Vietnam Airlines báo lỗ trước thuế 376 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 97 tỷ đồng. Theo giải trình từ Vietnam Airlines, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng và trực tiếp đến ngành hàng không toàn cầu trong đó có Tổng công ty, khiến tổng doanh thu và thu nhập khác của công ty giảm mạnh. Cụ thể, doanh thu từ hành khách nội địa đã giảm 16% so với cùng kỳ, quốc tế giảm tới 95%, doanh thu từ thuê chuyến giảm 70%.

Bên cạnh đó, không chỉ hoạt động công ty mẹ sụt giảm mà các công ty con như Vacs, Skypec, Viags… cũng chịu ảnh hưởng chung.

Lũy kế cả năm 2020, Vietnam Airlines đạt doanh thu 40.613 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ năm trước và lỗ ròng hơn 11.000 tỷ đồng.

Tính tới cuối quý 4/2020, tổng tài sản của Vietnam Airlines giảm từ 76.455 tỷ đồng xuống còn 62.967 tỷ đồng. Cả tiền mặt, các khoản phải thu đều giảm mạnh trong khi vay ngắn hạn tăng từ 6.508 tỷ đồng lên 11.187 tỷ đồng. Nợ vay dài hạn giảm từ 25.427 tỷ đồng xuống còn 22.864 tỷ đồng.

Do lỗ nặng, vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines giảm còn 1/3, ghi nhận 6.141 tỷ đồng, trong đó lỗ lũy kế 9.260 tỷ đồng. Đầu năm nay, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết cho Vietnam Airlines vay vốn không quá 4.000 tỷ đồng có tài sản đảm bảo để phục vụ hoạt động kinh doanh. 

Bên cạnh đó, hãng hàng không được phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thay Chính phủ thực hiện mua cổ phần, qua đó giúp cho hãng hàng không quốc gia có nguồn lực tiền mặt để đối phó với những tác động của đại dịch.