Vinamilk chi gần 3.000 tỷ trả cổ tức

Minh An - 17:30, 25/07/2017

TheLEADERTheo kế hoạch, Vinamilk tạm ứng 20% trong số tối thiểu 50% cổ tức cho các nhà đầu tư trong năm tài chính 2017.

Vinamilk chi gần 3.000 tỷ trả cổ tức

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam vừa công bố ngày 15/8 sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 1 năm 2017.

Tỷ lệ trả cổ tức là 20% mệnh giá. Với gần 1,5 tỷ cổ phiếu đang niêm yết, số tiền công ty phải chi ra là gần 3.000 tỷ đồng.

Dự kiến ngày 31/8 khoản tiền này sẽ về tài khoản của nhà đầu tư.

Năm nay công ty dự kiến doanh thu 51.000 tỷ đồng và lợi nhuận hơn 9.700 tỷ đồng và sẽ trả cổ tức tối thiểu 50%.

Năm ngoái, công ty này cũng đã trả 60% cổ thức bằng tiền cho các nhà đầu tư. Nhiều năm qua, kết quả kinh doanh thuận lợi giúp cho cổ đông của Vinamilk luôn nhận cổ tức rất cao, từ 40% đến 60%.