'Vua tôm' làm nhà ở xã hội

Hứa Phương - 08:16, 26/11/2023

TheLEADERTập đoàn thuỷ sản Minh Phú vừa duyệt chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy mô 17,6ha ở tỉnh Cà Mau.

HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú vừa thông qua nghị quyết duyệt chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy mô 17,6ha ở xã An Khánh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. 

Dự án nhà ở xã hội có ptổng vốn đầu tư 633 tỷ đồng, quy mô dân số 3.200 - 3.800 người. Trong đó đất ở là là 9,4ha, đất chung cư và nhà ở xã hội 7,5ha, đất nhà ở thương mại 1,8ha, còn lại là đất công trình công cộng, cây xanh.

Tiến độ thực hiện dự án là 60 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được cấp quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc ký hợp đồng thực hiện dự án.

Dự án có thời gian hoạt động 49 năm kể từ ngày được cấp quyết định chấp thuận nhà đầu tư, ký hợp đồng thực hiện dự án hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu.

Đầu tháng 11/2023, Minh Phú đã thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức phiên họp bất thường trong tháng 12. Minh Phú dự kiến trình cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu hoặc đi thuê.

Mục đích bổ sung ngành nghề được Minh Phú lý giải nhằm mục đích làm nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, chứ không phải để phục vụ việc kinh doanh bất động sản.

Về lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là chế biến, xuất khẩu thủy sản, lũy kế 9 tháng, Minh Phú đạt doanh thu hơn 7.465 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ 2022. “Vua tôm” lỗ gần 110 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 750 tỷ.