Xăng dầu đồng loạt tăng giá

Quỳnh Chi - 15:10, 06/09/2018

TheLEADERTrong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu ngày 6/9/2018, tất cả các mặt hàng xăng dầu đều tăng giá với mức tăng cao nhất là 383 đồng/lít đối với dầu diesel.

Xăng dầu đồng loạt tăng giá
Giá xăng tăng 300 đồng/lít

Liên bộ Công thương - Tài chính vừa có thông báo về điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước và giữ nguyên mức trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

Theo đó, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu: xăng E5 RON92 1.563 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.272 đồng/lít); xăng RON95 960 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 697 đồng/lít); dầu diesel 400 đồng/lít (kỳ trước không chi sử dụng); và dầu hỏa 300 đồng/lít (kỳ trước không chi sử dụng).

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá xăng E5 RON92 và RON95-III đều tăng 300 đồng/lít; giá dầu diesel 0.05S tăng 383 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 296 đồng/lít và giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 173 đồng/kg.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 được bán với mức giá không cao hơn 19.911 đồng/lít; xăng. RON95-III là không cao hơn 21.477 đồng/lít; dầu diesel 0.05S được bán với mức giá không cao hơn 18.069 đồng/lít; giá dầu hoả không cao hơn 16.559 đồng/lít; và giá dầu mazut 180CST 3.5S được bán với mức giá không cao hơn 14.916 đồng/kg.

Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 RON92 theo Công văn số 1002/BTC-QLG ngày 5/9 năm 2018 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 14.874,60 đồng/lít (chưa có thuế giá trị gia tăng).

Việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng từ 15 giờ ngày 6/9/2018. 

Liên bộ này cho biết, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 6/9/2018 là 85,005 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 3,220 USD/thùng so với kỳ trước); 87,258 USD/thùng xăng RON95 (tăng 2,926 USD/thùng so với kỳ trước); 91,328 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 4,843 USD/thùng so với kỳ trước); 89,954 USD/thùng dầu hỏa (tăng 3,724 USD/thùng so với kỳ trước); và 451,279 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 6,545 USD/tấn so với kỳ trước).