Analytic
Hotline: 08887 08817

Khai phá thế hệ vàng khởi nghiệp sáng tạo

Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tập trung vào các trường đại học, học viện, trường cao đẳng và trường trung cấp thúc đẩy công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp sáng tạo, hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia.

Thủ tướng ban hành kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ 5 năm tới

Việt Nam phấn đấu tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ đạt khoảng 7-7,5% trong giai đoạn 2021-2025. Tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GDP khoảng 43-44% sau 5 năm tới.