250 tỷ USD được cam kết quản lý theo nguyên tắc đầu tư tạo tác động

Phương Anh - 17:52, 16/04/2019

TheLEADERIFC ước tính mức độ quan tâm của các nhà đầu tư toàn cầu đối với hình thức đầu tư tạo tác động có thể lên đến 26.000 tỷ USD.

59 nhà đầu tư đã đồng ý triển khai hoạt động theo Nguyên tắc Vận hành trong Quản lý Đầu tư tạo Tác động, theo IFC.

Theo đó, các nhà đầu tư tìm kiếm cách thức tạo ra tác động tích cực cho xã hội bên cạnh lợi nhuận tài chính theo một cách có kỷ luật và minh bạch. Bộ nguyên tắc sẽ mang lại sự minh bạch, tin cậy, và tính kỷ luật tốt hơn cho thị trường đầu tư tạo tác động.

Thông báo mới đây của IFC cho biết các tổ chức đồng ý triển khai bộ nguyên tắc hiện đang nắm giữ ít nhất là $250 tỷ USD tài sản được đầu tư để tạo tác động, và họ đã cam kết sẽ quản lý theo bộ nguyên tắc này.

Các khoản đầu tư trong tương lai cho các hoạt động tạo tác động cũng sẽ tuân thủ bộ nguyên tắc mới. Bộ nguyên tắc cung cấp các tiêu chuẩn rõ ràng cho thị trường đầu tư tạo tác động, giải quyết các quan ngại về vấn đề các tố chức có thể sử dụng việc đầu tư vào các mục tiêu cao cả nhằm che giấu các hoạt động bất minh.

Tổng Giám đốc Điều hành IFC, ông Philippe Le Houérouis nhận định: “Đây là cột mốc có ý nghĩa lịch sử. Chúng tôi tin rằng đã đến lúc chúng ta có thể đưa hình thức đầu tư tạo tác động vào thị trường chính thống”.

“Chúng tôi có một tham vọng lớn – chúng tôi muốn nhiều nguồn vốn hơn nữa sẽ được quản lý theo hình thức đầu tư tạo tác động bởi vì việc bảo vệ hành tinh này và các cộng đồng trên toàn thế giới đã trở nên cấp bách và không còn thời gian để lãng phí”.

Trong báo cáo “Kiến tạo tác động: Lời hứa của hình thức đầu tư tạo tác động”, IFC ước tính mức độ quan tâm của các nhà đầu tư đối với hình thức đầu tư tạo tác động hiện có thể lên đến 26.000 tỷ USD.

Con số này bao gồm 21.000 tỷ USD đến từ các thị trường giao dịch đại chúng trái phiếu và cổ phiếu. Phần còn lại đến từ các quỹ đầu tư vốn chủ sở hữu tư nhân, trái phiếu địa phương, và các quỹ đầu tư mạo hiểm.

“Để khai thác được tiềm năng này, hoạt động đầu tư tạo tác động cần cung cấp cho nhà đầu tư một cơ sở minh bạch, theo đó nhà đầu tư có thể đầu tư tiền bạc của mình nhằm đạt được các tác động tích cực có thể đo lường được cho xã hội bên cạnh lợi nhuận tài chính thỏa đáng”, IFC nhận định.

Bộ nguyên tắc mới sẽ tạo thuận lợi cho quá trình này bằng cách thiết lập sự rõ ràng và nhất quán về các yếu tố liên quan đến việc quản lý các khoản đầu tư tạo tác động, qua đó nâng cao niềm tin của thị trường.