Analytic
Hotline: 08887 08817

TheLEADER phối hợp với YBA tổ chức các cuộc hội thảo bàn tròn

Trong thời gian tới, TheLEADER sẽ phối hợp và kết nối với Hội Doanh nhân trẻ TP. HCM (YBA) trong công tác tổ chức hội thảo, tọa đàm cũng như bảo trợ thông tin cho hai sự lớn nhất trong năm của hội.