Analytic
Hotline: 08887 08817

Chất lượng của những con số kỷ lục 2017

Mặc dù các chỉ số vĩ mô rất lạc quan nhưng theo các chuyên gia kinh tế điều đáng quan tâm hơn là chất lượng của tăng trưởng và chất lượng của các con số kỷ lục.