Analytic
Hotline: 08887 08817

Kế hoạch thực hiện quy hoạch điện VIII chưa đạt yêu cầu

Dự thảo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII được Bộ Công thương trình Thủ tướng ngày 31/8 vừa qua chưa đáp ứng đầy đủ về mức độ yêu cầu chi tiết, hiệu quả và trình tự, thủ tục thực hiện.

Giấy thông hành mới cho các dự án điện

Bản dự thảo kế hoạch thực hiện quy hoạch điện VIII mới nhất đang xin ý kiến các địa phương, hé mở phương thức và tiêu chí xây dựng danh mục dự án ưu tiên triển khai.

Cuộc chiến mới của hơn 2.000 dự án điện

Sau cuộc đua giá FIT, hàng nghìn dự án điện lại chuẩn bị bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để được lựa chọn vào danh sách ưu tiên triển khai.