ADB cung cấp 299 triệu USD cho Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng

Bảo Bình - 16:19, 19/12/2017

TheLEADERCác dự án được triển khai ở 4 tỉnh Đông Bắc gồm Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn và 4 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ gồm: Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình và Quảng Trị.

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hôm qua (18/12) thông báo đã phê duyệt khoản vay trị giá 150 triệu USD để giúp cải thiện tính kết nối kinh tế cho bốn tỉnh Đông Bắc gồm Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang và Lạng Sơn.

Đây là các tỉnh đều có tiềm năng đáng kể để trở thành những đầu mối thương mại nhờ vị trí chiến lược trong mạng lưới giao thương giữa Trung Quốc, thủ đô Hà Nội, cảng Hải Phòng và Hành lang kinh tế Bắc – Nam trong Tiểu vùng Mê-kông mở rộng do ADB tài trợ.

Tuy nhiên, những tiềm năng này chưa được phát huy đầy đủ, với tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người của bốn tỉnh trong năm 2015 mới chỉ đạt 1.160 USD, so với mức trung bình cả nước là 2.036 USD.

Dự án Cơ sở Hạ tầng cơ bản cho Tăng trưởng đồng đều ở các tỉnh Đông Bắc sẽ giúp dỡ bỏ những rào cản thông qua việc phát triển cơ sở hạ tầng cơ bản trong các lĩnh vực then chốt bao gồm thương mại, giao thông, y tế và nông nghiệp.

Cụ thể, dự án sẽ giúp cải thiện kết nối đường bộ giữa các tỉnh bằng việc nâng cấp khoảng 121km tỉnh lộ và 144km huyện lộ, cấp nước nông thôn cho khoảng 42.300 người, và cải thiện cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp ở tỉnh Lạng Sơn thông qua kết nối từ-trang trại-tới-chợ và hỗ trợ cho các doanh nghiệp địa phương.

Dự án cũng sẽ tăng cường năng lực cho các chính quyền cấp tỉnh, đặc biệt về quản lý tài sản công.

Tổng chi phí của dự án là 195,9 triệu USD, trong đó phần đóng góp của Chính phủ Việt Nam là 45,9 triệu USD. Dự kiến dự án sẽ được hoàn thành vào quý I năm 2023.

ADB cung cấp 299 triệu USD cho Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng
Hai khoản vay từ ABD chú trọng vào phát triển cở sở hạ tầng

Đồng thời, một khoản vay trị giá 149 triệu USD được ADB cung cấp để giúp cải thiện các dịch vụ cơ sở hạ tầng cơ bản tại bốn tỉnh vùng Bắc Trung Bộ gồm: Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình và Quảng Trị.

Hỗ trợ của ADB bao gồm một khoản vay thông thường trị giá 52 triệu USD và một khoản vay ưu đãi trị giá 97 triệu USD.

Tổng chi phí dự án là 203,52 triệu USD, trong đó phần đóng góp của Chính phủ Việt Nam là 54,52 triệu USD.

Theo ADB, phát triển kinh tế tại các tỉnh Bắc Trung Bộ bị hạn chế bởi cơ sở hạ tầng cơ bản không đồng đều, với tỷ lệ nghèo khổ năm 2015 ở mức 13% so với tỷ lệ trung bình cả nước là 7%.

Hơn nữa, các tỉnh này rất dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và được dự báo là nơi có sự gia tăng nhiệt độ trung bình hằng năm cao nhất của cả nước - ở mức 1,7% - và lượng mưa hằng năm tăng tới 20%.

Để khắc phục những vấn đề này, dự án sẽ cải thiện tính kết nối giữa các tỉnh bằng việc nâng cấp và xây dựng khoảng 214km tỉnh lộ và huyện lộ thích ứng khí hậu, mang lại lợi ích cho khoảng hơn 900.000 người.

Dự án sẽ thúc đẩy phát triển kinh doanh bằng việc xây dựng và cải tạo cấp nước nông thôn, phòng chống lũ lụt, thủy lợi, và các dịch vụ cảng biển. Nó cũng sẽ giúp tăng cường năng lực cho chính quyền các tỉnh, đặc biệt về quản lý tài sản công. Dự kiến dự án sẽ được hoàn thành vào quý I năm 2023.