Bamboo Airways sẽ hoán đổi gần 8.000 tỷ đồng nợ thành cổ phần

Trần Anh - 12:54, 08/04/2023

TheLEADERBamboo Airways dự định phát hành 772 triệu cổ phần để hoán đổi các khoản nợ thành cổ phần theo thỏa thuận giữa công ty hàng không này với chủ nợ. Tổng giá trị các khoản nợ được hoán đổi bao gồm lãi và gốc đã phát sinh theo các hồ sơ tín dụng tính đến ngày 10/4/2023.

Ngày 10/4 tới đây, Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường để bàn về phương án chào bán riêng lẻ cổ phần phổ thông để tái cấu trúc khoản vay và phát hành cổ phần cho nhà đầu tư mới.

Theo đó, Bamboo Airways dự định phát hành 772 triệu cổ phần để hoán đổi các khoản nợ thành cổ phần theo thỏa thuận giữa công ty hàng không này với chủ nợ. Tổng giá trị các khoản nợ được hoán đổi bao gồm lãi và gốc đã phát sinh theo các hồ sơ tín dụng tính đến ngày 10/4/2023.

Đại hội cổ đông sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định danh sách chủ nợ và khoản nợ được hoán đổi cổ phần.

Giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phần, tương đương tỷ lệ hoán đổi 1:1, nghĩa là 10.000 đồng nợ hoán đổi được một cổ phần phát hành thêm.

Bên cạnh đó, Bamboo Airways cũng lên kế hoạch phát hành 185 triệu cổ phần cho nhà đầu tư mới. Đại hội cổ đông dự kiến sẽ ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, quyết định các tiêu chí lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phần riêng lẻ và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư. Giá phát hành dự kiến cho nhà đầu tư mới cũng là 10.000 đồng/cổ phần.

Nếu các kế hoạch phát hành của Bamboo Airways thành công, hãng hàng không này sẽ thu về 1.850 tỷ đồng tiền mặt, đồng thời được xóa khoản nợ trị giá 7.720 tỷ đồng và vốn điều lệ tăng thêm tổng cộng 9.570 tỷ đồng.

Hiện nay Bamboo Airways có vốn điều lệ 18.500 tỷ đồng, tương đương 1,85 tỷ cổ phần. Tổng số cổ phần dự kiến phát hành là 957 triệu đơn vị, bằng 51,7% số cổ phần hiện nay và 34,1% tổng số cổ phần sau phát hành.

Sau khi phát hành để hoán đổi nợ và thu hút nhà đầu tư mới, vốn điều lệ của Bamboo Airways sẽ tăng lên thành 28.070 tỷ đồng. Các cổ phần mới phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Kế hoạch phát hành dự kiến được thực hiện ngay trong năm 2023.