Bình Định đề nghị loại 2 cảng biển khỏi quy hoạch quốc gia

Nguyễn Cảnh - 11:04, 23/06/2021

TheLEADERTỉnh Bình Định đề nghị đưa cảng Đề Gi và Tam Quan ra khỏi quy hoạch cảng biển quốc gia.

Bình Định đề nghị loại 2 cảng biển khỏi quy hoạch quốc gia
Tỉnh Bình Định đề nghị đưa 2 cảng Đề Gi và Tam Quan ra khỏi quy hoạch cảng biển quốc gia

Trong văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải và Cục Hàng hải Việt Nam, UBND tỉnh Bình Định cho biết, thực trạng cửa biển Đề Gi và Tam Quan luôn bị bồi lắng hàng năm, mực nước rất thấp, luồng tàu ra vào rất hẹp chỉ phù hợp với tàu cá và không có hàng hóa qua cảng Đề Gi, Tam Quan.

Hiện nay, cảng biển Đề Gi và Tam Quan chưa có dự án được duyệt và cũng chưa được đầu tư xây dựng theo quy hoạch của Bộ Giao thông vận tải, do đó không có ảnh hưởng lãng phí đầu tư khi thực hiện điều chỉnh quy hoạch.

Theo Quyết định 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 của Thủ tướng về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, xác định khu vực đầm Đề Gi và Tam Quan là khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cấp vùng kết hợp cảng cá Đề Gi và Tam Quan.

Trong khi đó, theo Quyết định 1121/QĐBNN-TCTS ngày 4/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã công bố đầm Đề Gi và Tam Quan thuộc danh sách khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng cho tàu cá.

Tháng 5/2015, UBND tỉnh Bình Định ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, theo đó định hướng hình thành hai trung tâm nghề cá của tỉnh tại xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã Hoài Nhơn) và đầm Đề Gi (xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát).

Trong đó, ưu tiên đầu tư xây dựng mới cảng cá Tam Quan và cảng cá đầm Đề Gi tại Vĩnh Lợi, Mỹ Thành, Phù Mỹ, nâng cấp cảng cá Đề Gi hiện hữu để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, theo Quyết định 2370/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Nam Trung bộ (nhóm 4) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 thì quy hoạch cảng Đề Gi và cảng Tam Quan là bến tổng hợp địa phương.

Trong tất cả các chủ trương, chính sách, quy hoạch định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Định đều xác định cảng Đề Gi và Tam Quan chỉ là cảng cá khu vực kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng cho tàu cá, phù hợp với Quyết định 1976/QĐ-TTg của Thủ tướng và Quyết định 1121/QĐ-BNNTCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo các quy hoạch của tỉnh đã được phê duyệt nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND tỉnh Bình Định đề nghị đưa cảng Đề Gi và cảng Tam Quan ra khỏi Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Quyết định 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, tỉnh Bình Định có 4 cảng cá, gồm: Cảng cá Quy Nhơn là cảng cá loại I; Cảng cá Đề Gi, Cảng cá Nhơn Châu và Cảng cá Tam Quan (cảng cá ngừ chuyên dụng) là 3 cảng cá loại II.

Tháng 10/2020, UBND tỉnh Bình Định quyết định công bố việc mở cảng đối với Cảng cá Đề Gi. Cảng cá Đề Gi nằm tại thôn An Quang Đông, xã Cát Khánh (huyện Phù Cát). Độ sâu luồng vào Cảng cá Đề Gi -7m; chiều rộng luồng vào cảng 100m; chiều dài cầu cảng 100m; độ sâu vùng nước đậu tàu -3,5m đến -4,5m. Cảng cá Đề Gi có năng lực tiếp nhận tàu cá có chiều dài đến 24m; năng lực xếp dỡ hàng hóa 20.000 tấn/năm; cung cấp các dịch vụ như đá lạnh, nước ngọt, thực phẩm, kho đông lạnh, cửa hàng ngư lưới cụ.

Cảng cá Tam Quan quy hoạch xây dựng tại thôn Trường Xuân Tây (huyện Hoài Nhơn) có khả năng tiếp nhận tàu 3.000 DWT, công suất cảng khoảng 0,96 triệu tấn/năm.