Bộ Kế hoạch và đầu tư hỗ trợ xây dựng lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Phạm Sơn - 08:00, 23/07/2021

TheLEADERBộ Kế hoạch và đầu tư cam kết hỗ trợ tối thiểu 100 doanh nghiệp trong dự án được USAID tài trợ chuyên sâu.

Bộ Kế hoạch và đầu tư hỗ trợ xây dựng lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp
Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp thích ứng và phát triển.

Vừa qua, Bộ Kế hoạch và đầu tư công bố gói hỗ trợ xây dựng lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Gói hỗ trợ thuộc khuôn khổ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ, thực hiện thông qua Dự án thúc đẩy cải cách và năng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp vừa và nhỏ (LinkSME) do tổ chức USAID tài trợ.

Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và đầu tư, hoạt động sẽ hỗ trợ doanh nghiệp một cách chuyên sâu, với mục tiêu đến năm 2025, tối thiểu 100 doanh nghiệp được hỗ trợ sẽ chuyển đổi số thành công.

Không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần tích cực vào quá trình phục hồi và phát triển, nhóm doanh nghiệp này còn được kỳ vọng sẽ trở thành những bài học điển hình, lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp.

Dự kiến, trong đợt 1 của chương trình, 15 doanh nghiệp được chọn sẽ được hỗ trợ thông qua đoàn chuyên gia độc lập của chương trình, thực hiện khảo sát, đánh giá, tư vấn xây dựng chiến lược và lộ trình chuyển đổi số một cách bài bản.

Các doanh nghiệp cũng được Bộ Kế hoạch và đầu tư cùng tổ chức USAID hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp đầu chuỗi trong và ngoài nước, tạo điều kiện tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Doanh nghiệp tham gia vào gói hỗ trợ cần đáp ứng yêu cầu có quy mô lao động từ 50 – 500 người, hoạt động từ 5 năm trở lên, đã có định hướng chuyển đổi số và tái cấu trúc hoạt động, thuộc một trong các lĩnh vực ưu tiên: cơ khí chế tạo, điện tử, nông nghiệp và chế biến nông sản, chế biến gỗ, sản phẩm nội thất, dệt may, dược phẩm, bao bì…

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng liên quan đến xuất khẩu hoặc có chủ sở hữu, quản lý là nữ cũng sẽ được ưu tiên tham gia nhận hỗ trợ.

Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết, chương trình này là sự hỗ trợ ý nghĩa, thiết thực dành cho doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây ra nhiều khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp đang thực hiện tái cấu trúc, tìm cách ứng dụng công nghệ để thích ứng và phát triển.

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 được Bộ Kế hoạch và đầu tư thực hiện hướng tới Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% doanh nghiệp được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; tối thiểu 100.000 doanh nghiệp nhận được hỗ trợ kỹ thuật về chuyển đổi số; tối thiểu 100 doanh nghiệp chuyển đổi số thành công, trở thành mô hình điển hình để lan tỏa và nhân rộng; thiết lập mạng lưới chuyên gia gồm ít nhất 100 tổ chức, cá nhân cung cấp giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp và phát triển các nền tảng số.

Trong năm 2021, thực hiện chương trình, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã xây dựng cổng thông tin tại http://digital.business.gov.vn và tổ chức nhiều khóa đào tạo nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Bộ cũng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ chuyển đổi số trong công tác tiêu thụ nông sản cho doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh gia đình.