Các nhóm đối tượng nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Nhật Hạ - 15:54, 25/09/2021

TheLEADERNgười đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và người dừng tham gia do chấm dứt hợp đồng lao động từ 1/1/2020 đến 30/9/2021, có thời gian đóng bảo lưu là hai nhóm người lao động nhận được hỗ trợ 1,8 – 3,3 triệu đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Các nhóm đối tượng nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Người lao động có thể nhận hỗ trợ lên tới 3,3 triệu đồng từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, nguồn kinh phí khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020.

Hai nhóm người lao động được nhận hỗ trợ gồm là những người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

Thứ hai là người lao động dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động, hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Mức hỗ trợ sẽ trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Cụ thể, đóng bảo hiểm thấy nghiệp dưới 12 tháng, người lao động được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/ người; từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng được hỗ trợ 2,1 triệu đồng/ người; từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng được hỗ trợ 2,4 triệu đồng/ người; từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng được hỗ trợ 2,65 triệu đồng/ người; từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng được hỗ trợ 2,9 triệu đồng/ người; từ đủ 132 tháng trở lên được hỗ trợ 3,3 triệu đồng/ người.

Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Bên cạnh đó, người sử dụng lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 1/10 (không bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 12 tháng, từ ngày 1/10/2021 đến hết 30/9/2022.

Nghị quyết nêu rõ, việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp bảo đảm nguyên tắc đóng - hưởng, chia sẻ và công bằng đối với người lao động và người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Việc thực hiện chính sách đặt trong cân đối tổng thể chung các nguồn lực của Nhà nước, các quỹ, các nguồn hỗ trợ khác. Có tính tới sự khác biệt và ưu tiên một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Việc thực hiện hỗ trợ đối với người lao động, người sử dụng lao động phải đơn giản, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả; không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

Trước đó, theo báo cáo tại phiên họp Thường vụ Quốc hội vào giữa tháng 8, tổng số kết dư quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp đến nay ước đạt trên 935.100 tỷ đồng.

Trong đó, ba quỹ thành phần kết dư chuyển sang năm 2021 lần lượt gồm Quỹ Ốm đau, thai sản gần 12.800 tỷ đồng; Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp hơn 53.700 tỷ đồng; Quỹ Hưu trí, tử tuất trên 789.100 tỷ đồng. Riêng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp hơn 89.100 tỷ đồng.