Chỉ số PMI tháng 11 của Việt Nam tiếp tục giảm

Thiên Hương - 09:32, 01/12/2017

TheLEADERSản lượng sản xuất hầu như không thay đổi, trong khi số lượng đơn đặt hàng mới tăng chậm lại đã kéo chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất của Việt Nam xuống mức thấp nhất trong vòng 6 tháng qua.

Chỉ số PMI tháng 11 của Việt Nam tiếp tục giảm
Các nhà sản xuất tiếp tục tăng mạnh số lượng nhân viên và hoạt động mua hàng và điều này cho thấy tình trạng trì trệ hiện nay dự kiến chỉ là tạm thời.

Theo công bố của Nikkei – HIS Markit, Chỉ số nhà quản trị mua hàng toàn phần lĩnh vực sản xuất của Việt Nam (Vietnam Manufacturing Purchasing Managers' Index - PMI) đã giảm trong tháng 11 xuống 51,4 điểm từ mức 51,6 điểm trong tháng 10 và mức 53,3 điểm trong tháng 9.

Theo đó, tốc độ cải thiện điều kiện kinh doanh ngành sản xuất Việt Nam tiếp tục tăng chậm lại trong tháng 11. Số lượng đơn đặt hàng mới tăng chậm lại, trong khi sản xuất thì đình trệ. Tuy nhiên, tốc độ gia tăng việc làm vẫn cao và các công ty vẫn lạc quan về tăng trưởng sản lượng trong năm tới.

Trong khi đó, có những báo cáo cho thấy tình trạng thiếu hụt nguồn cung nguyên vật liệu ảnh hưởng đến hoạt động. Tình trạng này làm kéo dài thời gian giao hàng đầu vào và giảm tồn kho hàng mua, trong khi đây cũng được coi là nguyên nhân dẫn đến đình trệ sản xuất.

Tốc độ tăng số lượng đơn đặt hàng mới trong tháng 11 đã chậm lại tháng thứ hai liên tiếp, với tốc độ tăng của cả số lượng đơn đặt hàng mới tổng thể và tổng số lượng đơn đặt hàng mới đều chậm lại. Tuy nhiên, số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng trong suốt hai năm qua.

Trong khi số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng, mức tăng yếu hơn đã dẫn đến sản lượng của các nhà sản xuất hầu như không thay đổi. Tình trạng đình trệ đã kết thúc thời kỳ tăng trưởng kéo dài 12 tháng. Có một số báo cáo cho biết tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu đã kìm hãm sản xuất. Với sản lượng hầu như không thay đổi, tồn kho hàng thành phẩm đã giảm tháng thứ năm liên tiếp.

"Cho đến thời điểm này, quý cuối cùng của năm 2017 có phần thất vọng đối với lĩnh vực sản xuất Việt Nam. Sau khi tăng trưởng chậm lại trong tháng 10, vẫn có những dấu hiệu suy yếu trong tháng 11 khi số lượng đơn đặt hàng mới tăng yếu hơn và sản lượng bị đình trệ. Tuy nhiên, các nhà sản xuất tiếp tục tăng mạnh số lượng nhân viên và hoạt động mua hàng và điều này cho thấy tình trạng trì trệ hiện nay dự kiến chỉ là tạm thời", Andrew Harker, Phó Giám đốc tại IHS Markit, công ty thu thập kết quả khảo sát, bình luận.

Mức điểm trên 50 cho thấy sự mở rộng sản xuất, trong khi mức điểm dưới 50 thể hiện chiều hướng ngược lại.