Chiến lược thu hút FDI giai đoạn mới

Tùng Anh - 12:46, 04/06/2022

TheLEADERSố lượng tập đoàn đa quốc gia thuộc nhóm 500 tập đoàn lớn nhất thế giới do Tạp chí Fortune (Hoa Kỳ) xếp hạng có hiện diện và hoạt động tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ tăng 50% đến năm 2030.

Chiến lược thu hút FDI giai đoạn mới
Chín giải pháp đã được đưa ra để nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài

Việt Nam sẽ thu hút các dự án đầu tư nước ngoài sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa tích cực, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu...

Đây là những nội dung quan trọng có trong chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030 vừa được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký quyết định phê duyệt. 

Mục tiêu cụ thể của chiến lược là nâng cao tỷ lệ vốn đầu tư đăng ký của các quốc gia và vùng lãnh thổ trong một số khu vực trong tổng số vốn đầu tư nước ngoài cả nước lên hơn 70% trong giai đoạn 2021 - 2025 và 75% trong giai đoạn 2026 - 2030.

Các đối tác này bao gồm: Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia, Phillipines ở châu Á; Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Liên bang Nga, Anh ở châu Âu và Hoa Kỳ.

Chiến lược đặt mục tiêu tăng 50% số lượng tập đoàn đa quốc gia thuộc nhóm 500 tập đoàn lớn nhất thế giới do Tạp chí Fortune (Hoa Kỳ) xếp hạng có hiện diện và hoạt động tại Việt Nam.

Đến năm 2030, Việt Nam kỳ vọng nằm trong nhóm 3 quốc gia dẫn đầu ASEAN và nhóm 60 quốc gia đứng đầu thế giới theo xếp hạng môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới.

Để nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài, chiến lược đề ra chín giải pháp quan trọng. 

Một là triển khai có hiệu quả các giải pháp đã ban hành.

Hai là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Ba là phát triển hệ sinh thái về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bốn là đổi mới và nâng cao cạnh tranh trong thu hút đầu tư nước ngoài.

Năm là phát triển công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy liên kết, lan toả.

Sáu là phát huy năng lực nội tại và tận dụng lợi thế cạnh tranh nhằm cải thiện hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài.

Bảy là nâng cao hiệu quả của hội nhập kinh tế quốc tế và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Tám là hiện đại hóa và đa dạng hóa công tác xúc tiến đầu tư.

Chín là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài.

Trong đó, phát triển khu vực doanh nghiệp trong nước lớn mạnh, đủ thực lực hội nhập quốc tế; hỗ trợ tối đa doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa để liên doanh, liên kết với khu vực đầu tư nước ngoài, tập trung vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, dịch vụ hiện đại, công nghiệp chế tạo, công nghệ thông tin và dịch vụ tài chính.

Chiến lược xác định rõ, thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước liên doanh, liên kết thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong những ngành, lĩnh vực sử dụng công nghệ cao, công nghệ mới, tiên tiến, tiến tới sở hữu và làm chủ công nghệ.

Định hướng, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước đánh giá, lựa chọn và tiếp nhận công nghệ được chuyển giao từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, đảm bảo tính tương thích, đồng bộ và phù hợp với mục tiêu phát triển công nghệ quốc gia trong từng giai đoạn.