Chính phủ đồng ý tái cấp vốn lãi suất 0% cho Vietnam Airlines

Trần Anh - 07:02, 09/01/2021

TheLEADERThủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết số 194/NQ – CP ngày 31/12/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 135/2020/QH14 của Quốc hội về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines do ảnh hưởng của dịch Covid -19.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn không có tài sản đảm bảo cho các tổ chức tín dụng (không bao gồm các tổ chức bị kiểm soát đặc biệt) sau khi các tổ chức này cho Vietnam Airlines vay có tài sản đảm bảo để bổ sung vốn sản xuất kinh doanh. 

Số tiền tái cấp vốn không quá 4.000 tỷ đồng với lãi suất 0% và thời gian không quá 364 ngày. Khoản tái cấp vốn được được tự động gia hạn 2 lần tại thời điểm đến hạn với dự nợ gốc tái cấp vốn. Thời gian gia hạn mỗi lần là 1 năm. Tổng thời gian tái cấp vốn và gia hạn tối đa không quá 3 năm. Thời gian giải ngân tái cấp vốn không muộn hơn ngày 31/12/2021.

Chính phủ giao Vietnam Airlines phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ khi đáp ứng các quy định tại các điểm a, c và d khoản 2 Điều 15 của Luật Chứng khoán và giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thực hiện quyền mua cổ phần của cổ đông nhà nước tại Vietnam Airlines.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, xác định tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro phù hợp đối với các khoản cho Vietnam Airlines vay theo Nghị quyết 194.

Tổ chức tín dụng cho Vietnam Airlines vay có trách nhiệm xem xét và quyết định theo tinh thần nghị quyết và quy định của pháp luật, theo dõi riêng khoản vay và thỏa thuận với Vietnam Airlines về lãi suất, phí, số tiền, thời gian vay, hình thức đảm bảo tiền vay... Các ngân hàng cũng phải đảm bảo trả nợ tái cấp vốn cho Ngân hàng Nhà nước đầy đủ, đúng hạn.

Trước đó, Quốc hội đã nhất trí với đề nghị của Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tại cuộc họp do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tổ chức ngày 5/11, ông Trịnh Hồng Quang, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết cả năm 2020 có thể lỗ 13.000 tỷ đồng và sang năm 2021 vẫn lỗ nếu thị trường quốc tế không phục hồi.