Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc: 'Năm nào chúng ta cũng muốn tiêu tiền nhiều hơn năm trước'

Nga Vũ - 09:48, 01/11/2017

TheLEADERTốc độ tăng thu chi ngân sách Nhà nước cao luôn được coi là thành tích. Trong bối cảnh nợ công đang ở gần sát mức trần như hiện nay, tại sao lại coi việc thu chi ngân sách nhà nước tăng 10% là tốt hơn so với chỉ tăng 7% hay 8%, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc đặt câu hỏi trước Quốc hội ngày 31/10.

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc: 'Năm nào chúng ta cũng muốn tiêu tiền nhiều hơn năm trước'
Đại biểu Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI. Ảnh VCCI

Phát biểu trước Quốc hội ngày 31/10 về tình hình tài khóa của đất nước hiện nay, đặc biệt là là tình hình thu – chi ngân sách Nhà nước, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, tình hình thu chi ngân sách nhà nước và nợ công vẫn chưa có nhiều thay đổi so với những năm gần đây. 

Theo ông Lộc, thực trạng vẫn là chi thường xuyên chiếm tỷ trọng cao tới hơn 64%, nợ công đang sắp đụng trần 65% GDP mà Quốc hội cho phép, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công chậm chạp, tức là có tiền mà vẫn không làm sao tiêu được.

“Năm nào chúng ta cũng muốn tiêu tiền nhiều hơn năm trước và dường như càng nhiều thì càng tốt. Tốc độ tăng thu chi ngân sách Nhà nước cao luôn được coi là thành tích. Trong bối cảnh nợ công đang ở gần sát mức trần như hiện nay, tại sao lại coi việc thu chi ngân sách nhà nước tăng 10% là tốt hơn so với chỉ tăng 7% hay 8%", ông Lộc nói. 

Cũng theo ông Lộc, trong năm nay, khi thu ngân sách Nhà nước dự kiến sẽ vượt dự toán khoảng 23 nghìn tỷ đồng, thì số chi ngân sách Nhà nước dự kiến cũng được điều chỉnh tăng theo. 

Với tư duy thu – chi như vậy, ông Lộc đưa ra câu hỏi: “Tại sao chúng ta không sử dụng khoản vượt thu để giảm nợ công? Không biết khi nào mới đưa nợ công về mức an toàn? Không biết còn bao nhiêu đất đai có thể mang lại nguồn thu? Liệu việc thu cổ tức của các ngân hàng đang gặp rất nhiều khó khăn vì nợ xấu để trả lương cho công chức, hay bán tài sản của các doanh nghiệp Nhà nước để lấy tiền đầu tư sẽ kéo dài được bao lâu?".

Theo ông Lộc, vấn đề cân đối ngân sách Nhà nước và giảm nợ công để bảo đảm an toàn là rất cấp bách trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, tình hình tài khoá của đất nước hiện nay lại không phụ thuộc nhiều vào Bộ Tài chính mà chủ yếu phụ thuộc vào năng lực cắt giảm biên chế và tinh gọn bộ máy của Bộ Nội vụ. 

Chủ tịch VCCI cho biết, Trung ương đã có những quyết sách quan trọng mở đường cho việc giải quyết vấn đề này và trong thảo luận tại hội trường Quốc hội ngày 30/10 về cải cách bộ máy hành chính, nhiều chủ trương chính sách và giải pháp lớn đã được đề cập khá sâu sắc.

Do đó, ông Lộc đề nghị Chính phủ cần xây dựng kế hoạch và chỉ tiêu cụ thể về cắt giảm biên chế, đồng thời quy trách nhiệm cụ thể cho từng lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, xuống đến tận cấp xã phường trong thực hiện, giống như cách mà Thủ tướng và Chính phủ đã áp đặt mệnh lệnh cho các bộ ngành chỉ tiêu phải cắt giảm tối thiểu 30 - 50% các thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh trong vòng hai năm tới.

Theo ông Lộc thúc đẩy cải cách theo ba tuyến giải pháp cơ bản: Thực hiện Chính phủ điện tử, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, kiên quyết cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh không cần thiết để cởi trói cho người dân và doanh nghiệp; 

Giải phóng các bộ ngành ra khỏi chức năng chủ quản doanh nghiệp Nhà nước, chuyển giao chức năng này cho các công ty đầu tư tài chính để vận hành theo nguyên tắc thị trường, không thành lập thêm siêu uỷ ban - siêu bộ; 

Thực hiện xã hội hoá dịch vụ công theo hướng cái gì dân và doanh nghiệp làm được thì Chính phủ không làm. 

"Tái cấu trúc bộ máy của Nhà nước theo hướng đó sẽ làm cho Nhà nước bớt ôm đồm, sẽ thanh thoát lại, tập trung vào chức năng chính chốt là làm thể chế, là chăm lo các vấn đề thuộc về đại sự quốc gia", ông Lộc nói.

Đó là những dư địa còn rất lớn để có thể khởi động một cuộc cách mạng thực sự trong cải cách bộ máy hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động và tinh giảm biên chế. Và chỉ như vậy, mới có thể cân đối ngân sách Nhà nước, bảo đảm an toàn nợ công mà không cần phải tăng thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường và nhiều loại thuế, phí khác làm người dân bức xúc, ông Lộc nhấn mạnh.