Chứng khoán Bản Việt lãi lớn từ đầu tư cổ phiếu

Trần Anh - 08:40, 23/01/2021

TheLEADERTrong khi lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tăng mạnh, thị phần môi giới trên sàn HOSE của Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã giảm xuống 7,69% so với 8,19% năm 2019.

Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC) thông báo doanh thu thuần đạt 664 tỷ đồng trong quý 4/2020, tăng 57% so với quý4/2019. Lũy kế năm 2020, doanh thu thuần của VCSC đạt 1.730 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2019.

Doanh thu tăng trưởng giúp công ty đạt 435 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 4/2020, tăng 74% so với quý 4/2019. Tính chung cả năm2020, lợi nhuận trước thuế đạt 951 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 769 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2019.

Trong mảng môi giới, hoạt động giao dịch sôiđộng từ các khách hàng trong nước tiếp tục duy trì trong quý 4/2020 đã giúp doanh thu môigiới khách hàng cá nhân của VCSC tăng 114% so với cùng kỳ năm trước. 

Hoạt độnggiao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài cũng được cải thiện trong quý 4/2020, hỗ trợ mứctăng 41% YoY trong doanh thu môi giới tổ chức của VCSC. 

Tính chung trong cả năm 2020, mảng môi giới của VCSC đạt tổng doanh thu 439 tỷđồng (tăng 35% so với năm 2019) và 185 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (tăng 32% so với năm 2019). 

Mảng Ngân hàng đầu tư (IB) của VCSC tiếp ghi nhận một số thương vụ đáng chú ý nhưthương vụ thoái vốn của một nhóm cổ đông của CTCP Bao bì Biên Hòa (“SVI”) để chuyểnnhượng 94,11% cổ phần cho Siam Cement Group (SCG) thông qua công ty con TCGSolutions Pte. Ltd, thương vụ niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng TMCP An Bình ("ABB")trên sàn UpCom, và thương vụ hủy niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Bưu điện LiênViệt trên sàn UpCom và chuyển niêm yết sang sàn HOSE. 

Công ty cho biết trong bối cảnh dịch COVID-19đã ảnh hưởng đến đi lại quốc tế trong suốt năm 2020, VCSC đã chuyển hướng tập trungnhiều hơn vào các nhà đầu tư trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài có sự hiện diện lâunăm tại thị trường trong nước. 

Tính chung cả năm 2020, mảng Ngân hàng đầu tư ghi nhận doanh thu 148 tỷ đồng (giảm 17% so với năm 2019) và lãi trước thuế đạt 102 tỷ đồng (giảm 9%so với năm 2019).

Mảng Đầu tư của VCSC ghi nhận doanh thu 331 tỷ đồng trong quý 4/2020 và lợi nhuận đạt 200 tỷ đồng. Trong quý 4/2020, VCSCđã tăng tỷ lệ sở hữu tại TCB, VPB, MBB và IJC; trong khi giảm vị thế tại SCR và DIG. 

Tính chung cả năm 2020, mảng Đầu tư ghi nhận doanh thu 842 tỷ đồng (tăng 20% so vớinăm 2019) và lợi nhuận đạt 514 tỷ đồng (tăng 30% so với cả năm 2019). Lợi nhuận này đóng góp hơn một nửa tổng lợi nhuận trước thuế của VCSC trong năm qua.

Chứng khoán Bản Việt lãi lớn từ đầu tư
Tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận trước thuế của VCSC năm 2020