Chứng khoán Tân Việt vượt TCBS, giao dịch 5,2 tỷ USD trái phiếu

Trần Anh - 14:57, 22/07/2022

TheLEADERĐứng thứ 3 thị phần môi giới trái phiếu doanh nghiệp song quy mô giao dịch trái phiếu của TVSI hiện đã vươn lên dẫn đầu vượt qua cả TCBS trong nửa đầu năm nay.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2022 của Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt (TVSI) ghi nhận khối lượng giao dịch trái phiếu do công ty thực hiện trong nửa đầu năm tăng mạnh, đạt tổng giá trị hơn 125.000 tỷ đồng.

Con số này đưa TVSI trở thành công ty chứng khoán giao dịch trái phiếu lớn nhất thị trường. TCBS – công ty chứng khoán có thị phần môi giới trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất hiện nay (gần 40%) cũng mới giao dịch 120.000 tỷ đồng trái phiếu trong 2 quý vừa qua.

Những công ty chứng khoán khác giao dịch trái phiếu với quy mô nhỏ hơn nhiều. Công ty Chứng khoán VNDirect chỉ ghi nhận giao dịch trái phiếu với tổng giá trị khoảng 34.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm. Chứng khoán Tiên Phong (TPS), đơn vị đứng thứ 2 thị phần môi giới trái phiếu doanh nghiệp (19%) cũng chỉ ghi nhận khối lượng giao dịch hơn 41.000 tỷ đồng.

TVSI đã định hướng tập trung vào mảng trái phiếu doanh nghiệp từ lâu và hiện đứng thứ 3 thị phần môi giới trái phiếu doanh nghiệp với khoảng 11%. Đơn vị này chủ yếu tham gia các lô trái phiếu liên quan đến lĩnh vực năng lượng và bất động sản.

Công ty đã thực hiện tư vấn phát hành các lô trái phiếu của Công ty BB Sunrise Power, Công ty năng lượng Thiên niên kỷ, Công ty TNHH điện Mỹ Sơn 1 & 2; Công ty đầu tư năng lượng Hoàng Sơn 1 & 2… Trong lĩnh vực bất động sản, TVSI tham gia tư vấn phát hành trái phiếu cho Hưng Thịnh Land và một số tập đoàn khác.

Trong quý II, TVSI ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 856,1 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chi tiết theo từng mảng hoạt động, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) trong quý II chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 455 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ 2021. Thu từ lưu ký chứng khoán của TVSI là 141 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,8%.

Doanh thu từ cho vay và phải thu hạch toán 129 tỷ đồng, tăng 3,3% so quý II/2021. Doanh thu mảng môi giới chứng khoán giảm 23,8% xuống 123,8 tỷ đồng. Công ty báo lãi sau thuế lần lượt 112 tỷ đồng, giảm 14,2% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của TVSI là 9.254 tỷ đồng, tăng 2.577 tỷ đồng so với đầu năm. Tương tự với nhiều đơn vị khác trên thị trường, giá trị cho vay margin của TVSI giảm xuống còn 2.371 tỷ đồng, bằng một nửa so với thời điểm cuối quý I.