Analytic
Hotline: 08887 08817

“Đô thị Thông minh” và “Bảo tồn di sản” qua câu chuyện Dinh Thượng Thơ

Leader talk - 08:05, 02/10/2018

Thực tế cho thấy các đô thị cổ trên thế giới làm bảo tồn không phải vì họ nhiều tiền nên mới dám nghĩ đến nghệ thuật, mới “chịu chơi”, mà họ bảo tồn vì họ là những người có tư duy tài chính quá tốt. Họ biết cách chăm cho “con gà đẻ trứng vàng” cho nó tiếp tục đẻ những quả trứng to hơn.

Công tác bảo tồn đô thị 'hụt hơi' khi chạy đường dài

Leader talk - 15:05, 30/09/2018

Dẫu biết rằng phát triển bền vững không chỉ là những công trình mang tính thương mại hay tiện nghi, mà phải là sự phát triển đồng bộ, tích hợp nhiều lĩnh vực cùng tạo nên các vùng đô thị đó, song, để thực sự chạm đích đến này, công tác bảo tồn di sản đô thị còn phải vượt qua những rào cản về nguồn lực toàn diện đã tồn tại suốt một thời gian dài.

Lưu giữ di sản kiến trúc qua ký hoạ đô thị

Leader talk - 09:36, 30/09/2018

Ký họa đô thị là một trong những cách dễ thực hiện nhất trong việc góp phần lưu giữ những di sản kiến trúc đô thị tại những thành phố đang có tốc độ đô thị hóa nhanh như TP. HCM, Hà Nội.

Di sản văn hóa – cái giá nào cho phát triển kinh tế?

Leader talk - 09:19, 28/09/2018

Ai cũng biết phát triển kinh tế không thể thiếu hoạt động đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư bất động sản tuy nhiên, trên thực tế, chính lợi ích đã và đang làm biến dạng nhiều quy hoạch, không gian kiến trúc xưa và hủy hoại nhiều di sản văn hóa của các thành phố, đô thị.

Với các di sản đô thị, nếu biết trân trọng và nâng niu sẽ tìm ra cách để bảo tồn

Leader talk - 14:19, 27/09/2018

Thành phố nào rồi cũng phải phát triển, rộng lớn, hiện đại hơn, do vậy nhiều công trình xưa cũ có thể phải phá bỏ, cải tạo, thay thế nhưng cái vượt lên trên tất cả là thái độ với lịch sử.

Chuyện ĐƯỢC - MẤT trong bảo tồn di sản và phát triển đô thị

Leader talk - 11:35, 27/09/2018

Trong quản lý đô thị, quan điểm về việc bảo tồn những giá trị văn hóa - lịch sử hay giá trị ký ức dường như luôn mâu thuẫn rất lớn với quan điểm phát triển theo hướng hiện đại.