Công ty bảo hiểm Vietinbank chào bán 25% cổ phần cho đối tác Hàn Quốc

Trần Anh - 08:58, 27/11/2018

TheLEADERThương vụ sẽ giúp công ty bảo hiểm của Vietinbank tăng vốn lên 667 tỷ đồng nhằm nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô hoạt động.

Công ty Bảo hiểm Hàng hải và Cháy nổ Hyundai (Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. – HMFI) của Hàn Quốc hôm qua thông báo sẽ mua 25% cổ phần của Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank Insurace - VBI).

VBI sẽ phát hành cho đối tác Hàn Quốc 16,7 triệu cổ phần để tăng vốn lên 667 tỷ đồng. Giao dịch dự kiến sẽ được hoàn tất trong nửa đầu năm 2019 sau khi được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trước đó, VBI đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông để thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài.

Tài liệu của Đại hội cổ đông cho biết, từ tháng 6/2018, đã có 33 nhà đầu tư nước ngoài quan tâm và gửi bản chào chính thức về việc đầu tư, mua cổ phần của VBI.

Trong đó Công ty TNHH Bảo hiểm Hàng hải và Cháy nổ Hyundai (Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. – HMFI) được đánh giá cao nhất và được lựa chọn đàm phán mua cổ phần phát hành riêng lẻ của VBI.

Để xúc tiến thương vụ này, phía HMFI đã đặt điều kiện là phải có sự tham gia tối thiếu 1 nhân sự của nhà đầu tư nước ngoài trong HĐQT VBI (không tham gia hoạt động điều hành) để phục vụ cho công tác quản trị cũng như đảm bảo sự hỗ trợ tốt nhất cho VBI.

Nhân sự này của nhà đầu tư sẽ tham gia HĐQT của VBI ngay tại thời điểm Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh về việc tăng vốn điều lệ của VBI và ghi nhận cổ đông nước ngoài. Nội dung này cũng là một trong các điều khoản được đặt ra tại Hợp đồng đặt mua cổ phần ký giữa VBI và HMFI và Thoả thuận hợp tác chiến lược ký giữa HMFI và VietinBank.

HMFI cũng sẽ chịu điều khoản hạn chế chuyển nhượng được cho là lên đến 10 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt chào bán, trừ một số trường hợp đặc biệt được các bên thỏa thuận cụ thể.

Theo kế hoạch kêu gọi vốn của VBI đã được thông qua từ cuối năm 2017, VBI muốn tăng vốn điều lệ để nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mộ hoạt động, phù hợp với quy mô và tốc độ tăng trưởng và định hướng hoạt động kinh doanh, phát triển thành công ty bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam.

“Việc tham gia của nhà đầu tư nước ngoài sẽ giúp VBI củng cố năng lực tài chính, tăng cường an toàn trong hoạt động. Đồng thời, thông qua hỗ trợ kỹ thuật và hợp tác kinh doanh với nhà đầu tư nước ngoài sẽ giúp VBI khai thác nhiều nguồn lực quan trọng để nâng cao quản trị điều hành, phát triển nền tảng công nghệ thông tin, phát triển các kênh khai thác khách hàng, quản trị rủi ro trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, đào tạo, phát triển nguồn năng lực giỏi và củng cố, tăng cường uy tín thương hiệu của VBI cả trong nước và quốc tế”, phía VBI đánh giá.

Năm 2017, VBI trong top 10 công ty bảo hiểm lớn nhất Việt Nam. Doanh thu bảo hiểm toàn công ty năm 2017 đạt 1.010 tỷ đồng tăng trưởng 29,4% so với năm 2016. Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc đạt gần 892 tỷ đồng tăng trưởng 28,8% và doanh thu tái bảo hiểm đạt 118,6 tỷ đồng tăng trưởng 33,8%. Công ty báo cáo lợi nhuận trước thuế 84,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty Bảo hiểm Hàng hải và Cháy nổ Hyundai, đây là một trong những công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất của Hàn Quốc xét trên quy mô doanh thu và tài sản thuộc, và xếp hạng tín dụng A (Xuất sắc) từ AMBest, A-credit rating từ S&P.