Coteccons đặt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 20 tỷ đồng

Kim Anh - 16:32, 27/04/2022

TheLEADERCông ty Xây dựng Coteccons vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên, tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022, và bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới.

Đánh giá chung về kết quả kinh doanh năm 2021, Coteccons đã không hoàn thành kế hoạch đề ra. Doanh thu chỉ đạt 9.077 tỷ đồng, hoàn thành 52% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 24 tỷ đồng, hoàn thành 7% kế hoạch.

Tuy nhiên, năm 2021 đánh dấu nhiều kết quả lớn của quá trình chuyển đổi định hướng chiến lược và tái cấu trúc doanh nghiệp của Coteccons. Trong đó, công ty tiến hành nhiều cải tiến trong hệ thống quản lý và quy trình tổ chức, ứng dụng công nghệ và tiêu chuẩn mới trên nhiều phương diện để phù hợp hơn với tình hình mới.

Đồng thời, nhiều mô hình sản phẩm mới đã được triển khai theo định hướng đa dạng hóa. Ngoài lĩnh vực xây dựng dân dụng sở trường, công ty đã mở rộng phạm vi sang công trình hạ tầng, đầu tư công nghệ, tài chính…

Lượng backlog (dự án được ký kết) của năm 2021 đã vượt chỉ tiêu 25.000 tỷ đồng với hơn 40 dự án được ký mới. Trong đó, chỉ riêng quý IV, Coteccons đã ký thành công hơn 20 dự án mới với giá trị vượt mức 10.000 tỷ đồng. Công ty cũng đã đạt được các hợp tác chiến lược có quy mô lớn với nhiều khách hàng truyền thống, khách hàng mới cũng tăng đáng kể.

Về sức khỏe tài chính, sau nỗ lực tái cấu trúc chiến lược tài chính, Coteccons đã đạt được dòng tiền dương sau 13 quý liên tục bị âm. Việc phát hành trái phiếu lần đầu tiên vào cuối 2021 - đầu 2022 đã mở rộng cơ hội tiếp cận các nguồn huy động vốn đa dạng để chuẩn bị cho các kế hoạch hoạt động mới.

Coteccons đặt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 20 tỷ đồng
Một số mục tiêu chiến lược trong năm 2022 của Coteccons

Trong năm 2022, Coteccons đặt mục tiêu trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh ổn định tổ chức theo định hướng mới, xây dựng và chuẩn bị nguồn lực cho mục tiêu phát triển dài hạn, không chạy đua tăng trưởng về bề nổi... Trước mắt, công ty tiếp tục kế hoạch 5 năm (2021 – 2025) như đã triển khai thành công bước đầu trong năm qua.

Coteccons đặt chỉ tiêu doanh thu thuần năm 2022 là 15.010 tỷ đồng (bằng 165% so với năm 2021) và lợi nhuận sau thuế là 20 tỷ đồng. Đây là các chỉ tiêu đã được cân nhắc trên cơ sở dự phòng trường hợp tình hình thị trường không phục hồi nhanh như mong đợi và ưu tiên cho các mục tiêu dài hạn như đã đề cập.

Trong đó, công ty trích lập dự phòng 95 tỷ đồng (thấp hơn mức của 2021 là 167 tỷ). Lượng tiền mặt hơn 3.285 tỷ đồng được dự kiến giải ngân theo cơ cấu đầu tư dài hạn 20% và ngắn hạn 80%. Đầu tư dài hạn sẽ tập trung vào các dự án phục vụ cho chiến lược phát triển đa dạng hóa và bền vững của công ty như năng lượng sạch, M&A các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng…

Dù cẩn trọng trước diễn biến phức tạp và khó lường của thị trường, Coteccons vẫn tự tin vào các triển vọng tích cực. Doanh nghiệp dự kiến vào quý I và đầu quý II sẽ đạt 40% chỉ tiêu hoạt động của năm 2022.

Hiện Coteccons tập trung mạnh vào nhiệm vụ tăng cường hiệu quả cải thiện hệ thống tổ chức, đào tạo – phát triển nguồn nhân lực, đầu tư - ứng dụng công nghệ mới, xúc tiến sản phẩm – dịch vụ theo định hướng đa dạng hóa một cách phù hợp.

Theo kế hoạch đã được công bố, Coteccons hướng tới mục tiêu lớn là doanh thu 3 tỷ USD và giá trị vốn hóa thị trường đạt 1 tỷ USD vào năm 2025.

Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Coteccons cũng đã tiến hành bầu hội đồng quản trị mới cho nhiệm kỳ 2022 – 2027, với 7 thành viên ở đa dạng lĩnh vực chuyên môn và kinh nghiệm.