Coteccons đặt mục tiêu tăng trưởng trở lại

Trần Anh - 14:32, 05/04/2021

TheLEADERSau 3 năm liên tiếp kết quả kinh doanh đi xuống, Coteccons đã quay lại mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2021.

Công ty Xây dựng Coteccons vừa công bố tài liệu họp ĐHCĐ năm 2021 với kế hoạch doanh thu dự kiến đạt 17.413 tỷ đồng, lãi sau thuế 340 tỷ đồng; tăng lần lượt 20% và 2% so với thực hiện năm 2020.

Như vậy, sau 3 năm kết quả kinh doanh liên tục sụt giảm thì sang năm nay, Coteccons đã đặt mục tiêu tăng trưởng trở lại. Năm 2020, Coteccons đạt 14.558 tỷ đồng doanh thu thuần và 335 tỷ đồng lãi sau thuế; giảm lần lượt 39% và 53% so với năm 2019.

Doanh thu sụt giảm do khó khăn chung của ngành xây dựng, bất động sản dưới tác động của dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Coteccons cũng có những khó khăn riêng với những lùm xùm trong nội bộ công ty.

Để giữ chân người lao động, Coteccons dự kiến sẽ phát hành ESOP cho cán bộ nhân viên đạt KPI năm 2021. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) sẽ phụ thuộc vào báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021.

Nếu doanh thu thuần cả năm 2021 đạt từ 17.413 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt từ 340 tỷ đồng thì tỷ lệ phát hành là 1% tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm triển khai thực hiện.

Nếu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2021 vượt kế hoạch theo trường hợp trên thì tỷ lệ phát hành sẽ ủy quyền cho HĐQT đề xuất đảm bảo theo quy định của pháp luật. Thời gian dự kiến phát hành dự kiến trong năm 2022.

Trong ĐHCĐ sắp tới đây, Coteccons còn trình cổ đông thông qua phương án phát hành ra công chúng tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu. Trái phiếu có hình thức không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo.

Đây là điểm mới bởi Coteccons là doanh nghiệp không sử dụng nợ vay nhiều năm nay. Trước đó, tân chủ tịch Bolat Duisenov đã chia sẻ sẽ chú trọng vai trò của mảng đầu tư trong những năm tới sau những trì hoãn của quá trình tranh chấp nội bộ kéo dài đồng thời Coteccons sẽ lấn sang vai trò tổng thầu EPC cả các mảng xây dựng hạ tầng năng lượng và khu công nghiệp.

Tại đại hội, Coteccons cũng dự kiến bầu bổ sung thêm một thành viên HĐQT để tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 từ 7 lên 8 người.