Đà Nẵng trả gấp 280 lần mức lương cơ sở để hút nhân tài

15:19, 22/08/2017