Đại diện IFC: Sẽ dành gói tín dụng lớn cho đối tượng là doanh nhân nữ

Vũ Long (thực hiện) - 08:15, 16/09/2017

TheLEADERIFC rất chú ý đến doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ, và họ sẽ được ưu tiên trong những gói danh mục cụ thể.

Đại diện IFC: Sẽ dành gói tín dụng lớn cho đối tượng là doanh nhân nữ
IFC có kế hoạch hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh Tạp chí Tài chính

Ngoài việc công bố tổng giá trị vốn vay hỗ trợ cho Việt Nam từ nay đến năm 2022 có thể đạt hơn 4 tỷ USD tại sự kiện công bố Khung đối tác Quốc gia Việt Nam 2017- 2022 (CPF), đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) nhấn mạnh, một trong ba lĩnh vực trọng tâm của CPF là tạo điều kiện tăng trưởng hòa nhập và tham gia của khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt đối tượng phụ nữ doanh nhân và các nhóm dễ bị tổn thương. 

TheLEADER đã có cuộc trao đổi ngắn với đại diện WB và IFC để làm rõ mục tiêu này cũng như những thách thức liên quan. 

Dành riêng gói tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ

(Bà Tehmin Nawab, Nhà quản lý - phân tích chiến lược Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), cơ quan trực thuộc Ngân hàng Thế giới)

Một trong những nội dung trọng tâm của CPF là hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân (DNTN), vậy là cơ quan tài chính quốc tế thuộc WB, IFC có chương trình gì cụ thể dành cho DNTN trong thời gian tới?

Bà Tehmin Nawab: Chúng tôi có kế hoạch dành những gói tài chính cụ thể tập trung dành cho doanh nghiệp tư nhân, và chúng tôi làm việc chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới để triển khai đúng đối tượng, tạo dựng thị trường bền vững dành cho Việt Nam, đặc biệt hướng tới những doanh nghiệp tư nhân khởi nghiệp, bên cạnh những doanh nghiệp tư nhân khác. 

Tổng gói tài chính tín dụng hướng tới cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ những dự án năng lượng thuỷ điện, giao thông vận tải dưới hình thức công tư hỗn hợp (PPP). 

Để triển khai gói tài chính tín dụng đúng đối tượng này, chúng tôi cũng thiết lập đối tác gồm nhiều ngân hàng trong nước như Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). 

Ước tính tổng gói tín dụng dành cho chương trình lên tới 125 triệu USD.

Bà Tehmin Nawab, đại diện Tổ chức tài chính quốc tế IFC

Điều đặc biệt đối với gói tín dụng này là gì, thưa bà?

Bà Tehmin Nawab: Chúng tôi rất chú ý đến doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ, và họ sẽ được ưu tiên trong những gói danh mục cụ thể. 

Chúng tôi đã chuyển một khoản tín dụng hỗn hợp lên đến 50 triệu USD đến đối tác chúng tôi là VPBank để họ hướng đến danh mục đối tượng khách hàng mục tiêu.

Bà có thể cho biết, theo kế hoạch, gói tín dụng mục tiêu này sẽ giải ngân trong thời hạn bao lâu?

Bà Tehmin Nawab: Gói tín dụng này sẽ được giải ngân bắt đầu từ năm nay 2017 đến 2020. Trong vòng bốn năm.

Doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ phải đáp ứng điều kiện gì để tiếp cận gói tín dụng này?

Bà Tehmin Nawab: Trước tiên phải là doanh nghiệp vừa và nhỏ đã, vì hiện nay chúng tôi hiểu nhu cầu tín dụng đối với khối doanh nghiệp nói chung là rất lớn. 

Như đã nói gói tín dụng đặc biệt hướng tới những doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ, ở đây phụ nữ phải có ít nhất 25% vốn cổ phần trong một doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoặc một tổ chức cụ thể phải có ít nhất một thành viên chủ chốt trong hội đồng quản trị phải là phụ nữ, hoặc giám đốc điều hành hoặc chủ tịch tổ chức là phụ nữ. 

Khi chúng ta nói về doanh nghiệp vừa và nhỏ, phụ nữ là đối tượng chịu ảnh hưởng thiệt thòi, vì vậy thật là khó khăn cho họ khi muốn phát triển doanh nghiệp trở nên lớn mạnh hơn. 

Vì vậy, chúng tôi hết sức chú trọng đến đối tượng phụ nữ doanh nhân này khi mà họ có khát vọng phát triển doanh nghiệp lên hơn mức vừa và nhỏ hiện nay.

Ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam. Ảnh Worldbank.

"Chúng tôi khích lệ sự đóng góp của tất cả mọi người"

(Ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam)

Chúng tôi quan tâm đến khung đối tác quốc gia Việt Nam 2017 - 2022 sẽ phải làm sao đưa vào thực thi, hướng đến những hành động cụ thể và tập trung vào những bước đi rõ ràng. Kết quả cần được ghi nhận cụ thể.

Do vậy chúng tôi khích lệ sự đóng góp của tất cả mọi người, và đặc biệt chúng tôi làm việc chặt chẽ với chính phủ Việt Nam, với các đối tác phát triển, giới doanh nghiệp tư nhân và cả xã hội dân sự nhằm đảm bảo phản ánh rõ nét thực thi những điểm quan trọng của Khung đối tác quốc gia Việt Nam.

Chúng tôi sẽ huy động tất cả các thể chế, các đối tác và các công cụ sẵn có nhằm tạo đa dạng nguồn vốn, chuyển biến chiến lược như cho vay, đối thoại chính sách, phân tích và tư vấn, hay bảo lãnh.

Nhóm Ngân hàng Thế giới vinh dự sát cánh cùng Việt Nam trong quá trình củng cố vị thế của một nước thu nhập trung bình thành công và tạo tiền đề trở thành một nước thu nhập cao.