Điểm mấu chốt giúp tăng sức chống chịu cho ASEAN

Hoài An - 10:54, 30/03/2023

TheLEADERCác quốc gia ASEAN cần tăng cường vị thế trong các chuỗi cung ứng toàn cầu, nhằm thúc đẩy khả năng chống chịu trước những thách thức mới, bao gồm các đại dịch trong tương lai, bất ổn địa chính trị và biến đổi khí hậu, theo ADB.

Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Masatsugu Asakawa nhận đinh khi các quốc gia ASEAN tiếp tục phục hồi sau đại dịch Covid-19, cần phải bảo đảm việc khôi phục kinh tế diễn ra theo cách thức xanh hơn và bền vững hơn.

Hoạt động đầu tư cho năng lượng tái tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, các cơ chế khuyến khích để giảm chi phí giao dịch cho hàng hóa thông minh với khí hậu, và tăng tốc quá trình số hóa, đều có thể góp phần tạo nên những chuỗi giá trị toàn cầu xanh hơn và bền vững hơn ở ASEAN, cũng như những nơi khác, ông phân tích.

Báo cáo mới nhất của ADB về ASEAN và các chuỗi cung ứng toàn cầu nhận thấy các chuỗi giá trị toàn cầu đã chứng tỏ là có khả năng chống chịu trước những tác động của Covid-19 tốt hơn dự kiến, ngay cả khi các công ty phải điều chỉnh để thích ứng với sự gián đoạn, do phụ thuộc vào một số ít các nhà cung cấp hàng hóa và đầu vào thiết yếu.

Do vậy, khu vực ASEAN cần phải xây dựng khả năng chống chịu mạnh mẽ hơn trong các phân khúc chuỗi giá trị toàn cầu, trong khi mở rộng thương mại, đầu tư và hội nhập khu vực.

Một điều đáng chú ý là lợi thế cạnh tranh của việc sử dụng lao động tay nghề thấp đang mất đi, khi công nghệ mới tiếp tục nâng cấp các chuỗi giá trị toàn cầu.

Do vậy, điều cấp thiết là khu vực này phải tạo ra một lực lượng lao động đông đảo được trang bị công nghệ và các kỹ năng công nghệ mới, báo cáo khuyến nghị.

Bên cạnh đó, các nền kinh tế ASEAN cũng cần “xanh hóa”. Lý tưởng nhất là các chính sách thúc đẩy phi carbon hóa cũng đồng thời củng cố các chuỗi giá trị toàn cầu của ASEAN.

Các nền kinh tế tại đây cần tăng tốc số hóa thương mại và thúc đẩy thương mại thông minh với khí hậu, cơ sở hạ tầng giao thông xanh, và định giá carbon.

ADB trong báo cáo lưu ý rằng các nền kinh tế ASEAN vẫn đối mặt với nguy cơ cao. Những cú sốc toàn cầu gần đây và chủ nghĩa bảo hộ thương mại địa chính trị có thể làm gián đoạn tăng trưởng ở ASEAN và những nơi khác.