FiinRatings và ADB hỗ trợ phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm cho doanh nghiệp Việt Nam

Lam Giang - 19:10, 18/05/2022

TheLEADERChương trình áp dụng với các tổ chức phát hành ký thỏa thuận về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm tổ chức phát hành lần đầu với FiinRatings, với mức phí tối đa 20.000 USD cho năm đầu tiên.

FiinRatings và ADB hỗ trợ phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm cho doanh nghiệp Việt Nam
FiinRatings là công ty xếp hạng tín nhiệm thứ 2 được cấp phép

FiinRatings (thuộc FiinGroup) vừa công bố chương trình hỗ trợ phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành với giá trị tối đa 20.000 USD (tức khoảng 460.000.000 đồng) áp dụng cho phí dịch vụ năm đầu tiên khi các doanh nghiệp tham gia dịch vụ xếp hạng tín nhiệm lần đầu với FiinRatings.

Hoạt động này được triển khai trong khuôn khổ dự án của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) với sự tài trợ từ Bộ Ngoại giao và thương mại của Chính phủ Australia: Dự án KSTA 6734-VIE: Hợp tác công - tư, phát triển lĩnh vực tư nhân và cải cách doanh nghiệp nhà nước đã được Chính phủ Việt Nam phê duyệt trước đó vào ngày 6/4/2022.

Chương trình này đặt mục tiêu hỗ trợ cho 25 tổ chức phát hành đầu tiên khi họ tham gia thực hiện xếp hạng tín nhiệm và kết quả xếp hạng được công bố chính thức ra công chúng bởi tổ chức xếp hạng tín nhiệm được chấp thuận tham gia chương trình bởi ADB.

“Đây không chỉ là lợi ích về tài chính mà nó thể hiện sự đồng hành của Chính phủ và các định chế tài chính đầu tư lớn như ADB nhằm khuyến khích phát triển hoạt động xếp hạng tín nhiệm và qua đó cải thiện thông tin trên thị trường vốn nói chung và thị trường trái phiếu nói riêng. FiinRatings sẽ tích cực làm việc và đồng hành với các doanh nghiệp có kế hoạch phát hành trái phiếu và qua đó giúp họ cải thiện năng lực tín dụng trên thị trường vốn trong nước", ông Nguyễn Quang Thuân, Tổng giám đốc FiinGroup cho biết.

FiinRatings được Bộ Tài chính cấp phép cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam vào tháng 3/2020. Đây là đơn vị xếp hạng tín nhiệm thứ hai tại Việt Nam được cấp phép hoạt động. 

FiinRatings tập trung vào việc xếp hạng tín nhiệm cho các tổ chức phát hành và công cụ nợ như trái phiếu. Đến nay, đã có gần 10 doanh nghiệp được FiinRatings xếp hạng và công bố gồm BCG Capital, F88, Van Phu Invest, Nhà Khang Điền, MBS, An Gia và VietCredit.

Trước khi mở rộng sang dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, FiinGroup được biết đến là một đơn vị cung cấp thông tin tài chính độc lập tại Việt Nam, với các nền tảng dữ liệu tài chính, cổng thông tin doanh nghiệp và dịch vụ nghiên cứu thị trường nhằm hỗ trợ các tổ chức đầu tư trong và ngoài nước cũng như các đối tác thương mại nước ngoài của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.