FPT kỳ vọng vào sức tăng của thị trường Mỹ

Việt Hưng - 16:09, 17/06/2022

TheLEADERDự kiến, trong 2 năm tới, Mỹ sẽ trở thành thị trường lớn nhất của FPT tại nước ngoài, góp phần đưa doanh thu của FPT Software đạt mức tỷ USD vào năm 2023.

Sau 5 tháng đầu năm 2022, Tập đoàn FPT ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 16.227 tỷ đồng và 2.598 tỷ đồng, tăng 22,2% và 30,6% so với cùng kỳ.

Tính riêng trong tháng 5, doanh thu của FPT đạt 3.236 tỷ đồng, tăng 13,6 % so với tháng 5/2021; lợi nhuận sau thuế đạt 517 tỷ đồng, tăng 25,1%.

Khối công nghệ tiếp tục dẫn đầu về đóng góp doanh thu cho Tập đoàn, đạt 9.159 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 56% tổng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế mảng này là 1.045 tỷ đồng, tăng 23,4%.

FPT cho biết, trong 5 tháng qua, mảng xuất khẩu phần mềm duy trì đà tăng trưởng bền vững, đạt mức doanh thu 7.006 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 29%, đóng góp bởi sức tăng đến từ thị trường Mỹ (tăng 55,6%) và APAC (tăng 57%).

FPT kỳ vọng vào sức tăng của thị trường Mỹ
Kết quả kinh doanh tháng 5/2022 của Tập đoàn FPT

Thị trường Nhật Bản cũng chứng kiến sức phục hồi tốt với mức tăng trưởng doanh thu nội tệ đạt gần 20% (tuy nhiên do đồng Yên Nhật mất giá, tăng trưởng doanh thu VNĐ chỉ đạt 5,2%).

Tăng trưởng dịch vụ chuyển đổi số là 78%, trong đó doanh thu đến từ dịch vụ điện toán đám mây (Cloud) đạt mức 70 triệu USD, chiếm 56% doanh thu từ chuyển đổi số.

Tập đoàn cho biết nhờ lợi nhuận từ PayTV tăng trưởng tốt, biên lợi nhuận của khối viễn thông được cải thiện từ 19,6% lên 20,3%. Lợi nhuận trước thuế của khối viễn thông từ đó đạt 1.181 tỷ đồng, tăng trưởng 19,2% so với cùng kỳ năm trước.

Mảng giáo dục, đầu tư và khác ghi nhận doanh thu 1.245 tỷ đồng, lãi trước thuế 506 tỷ đồng, lần lượt tăng 54,1% và 44,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 5 vừa qua, FPT Software đã khai trương văn phòng mới tại thành phố New York nhằm mở rộng cơ hội phát triển, tăng cường khả năng cung ứng dịch vụ công nghệ, triển khai chuyển đổi số cho nhóm doanh nghiệp lớn tại khu vực Đông Bắc Mỹ.

Dự kiến, trong 2 năm tới, Mỹ sẽ trở thành thị trường lớn nhất của FPT tại nước ngoài, góp phần đưa doanh thu của FPT Software đạt mức tỷ USD vào năm 2023.

Năm 2022, tập đoàn lên kế hoạch kế hoạch 42.420 tỷ đồng doanh thu và 7.618 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, sau 5 tháng, FPT đã thực hiện được hơn 38% mục tiêu doanh thu và gần 40% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của năm.