Hà Nội: Doanh nghiệp FDI thưởng Tết 2018 cao nhất 325 triệu đồng

Tiêu Phong - 17:46, 03/01/2018

TheLEADERMức thưởng Tết 2018 cao nhất trên địa bàn Hà Nội thuộc về khối doanh nghiệp FDI với số tiền thưởng lên tới 325 triệu đồng/người.

Hà Nội: Doanh nghiệp FDI thưởng Tết 2018 cao nhất 325 triệu đồng
Mức thưởng Tết 2018 ở Hà Nội tăng khoảng 8% so với năm ngoái

Sở Lao động Thương binh và Xã hội vừa có báo cáo nhanh kế hoạch thưởng Tết 2018 trên cơ sở báo cáo tổng hợp của 4.288 doanh nghiệp đến thời điểm hiện tại.

Báo cáo cho biết, nhiều doanh nghiệp đã trả tiền lương bình quân cho người lao động tăng cao hơn khoảng 7 - 9% so với năm 2016. 

Về mức thưởng Tết, nhiều doanh nghiệp đã có thưởng Tết dương lịch 2018 cho người lao động. Đối với thưởng Tết âm lịch 2018, mức thưởng Tết được nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả bình quân tăng hơn so với năm trước khoảng 5,5 - 8%.

Cụ thể, đối với các Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết dương lịch bình quân 1 triệu đồng/người, không tăng so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất 33,9 triệu đồng/người, thấp nhất 500.000 đồng/người.

Thưởng Tết âm lịch 2018 bình quân 3,7 triệu đồng/người, tăng 8,8% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất 50,85 triệu đồng/người và thấp nhất 800.000 đồng/người.

Đối với các công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng Tết dương lịch 2018 bình quân 600.000 đồng/người, tăng 10% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất 10 triệu đồng/người, thấp nhất 300.000 đồng/người.

Mức thưởng Tết âm lịch 2018 bình quân 3,85 triệu đồng/người, tăng 7% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất 30 triệu đồng/người, thấp nhất 600.000 đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh, thưởng Tết dương lịch 2018 bình quân 600.000 đồng/người, tăng 9% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất 16 triệu đồng/người, thấp nhất 300.000 đồng/người.

Mức thưởng Tết âm lịch 2018 bình quân 3,95 triệu đồng/người, tăng 5,5% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất 60 triệu đồng/người, thấp nhất 650.000 đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp FDIthưởng Tết dương lịch 2018 bình quân 550.000 đồng/người, không tăng so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất 38,15 đồng/người, thấp nhất 300.000 đồng/người.

Mức thưởng Tết âm lịch 2018 bình quân 4,6 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất 325 triệu đồng/người, thấp nhất 700.000 đồng/người.