Hà Nội thúc tiến độ các nhà máy điện rác

Thái Bình - 07:50, 12/11/2020

TheLEADERHầu hết dự án nhà máy điện rác trên địa bàn Hà Nội đều đang khá chậm tiến độ.

Hà Nội thúc tiến độ các nhà máy điện rác
Hà Nội sẽ kiên quyết thu hồi, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư khác đối với các dự án chậm triển khai, không đủ năng lực thực hiện.

Cụ thể, qua kiểm tra, rà soát cho thấy tiến độ triển khai các dự án nhà máy xử lý rác phát điện trên địa bàn thành phố quá chậm; nhà đầu tư thực hiện không đúng cam kết với thành phố, chưa đạt yêu cầu về tiến độ, có dự án còn chưa xong thủ tục chuẩn bị đầu tư...

Trong khi đó, chủ trương chung của Hà Nội là tập trung kiểm tra, rà soát, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào vận hành để giải quyết bức xúc về xử lý rác thải hiện nay. Đối với các dự án chậm triển khai, không đủ năng lực thì kiên quyết thu hồi, khẩn trương tổ chức lựa chọn nhà đầu tư khác.

Qua xem xét báo cáo đề xuất của các Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và đầu tư, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng đưa ra một số chỉ đạo cụ thể.

Với dự án nhà máy điện rác Sóc Sơn (chủ đầu tư Công ty CP Năng lượng môi trường Thiên Ý Hà Nội), UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND huyện Sóc Sơn phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng chỉ đạo của Bí thư Thành ủy; yêu cầu chủ đầu tư tập trung nhân lực, nguồn lực, khẩn trương đầu tư xây dựng nhà máy, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn để vận hành, khai thác vào tháng 1/2021.

Với dự án điện rác Seraphin (chủ đầu tư Công ty CP Công nghệ môi trường xanh Seraphin), đây là dự án trọng điểm của thành phố, đã hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư. UBND thành phố giao các sở ngành liên quan phối hợp, đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư khẩn trương thực hiện theo tiến độ, yêu cầu khởi công đầu quý I/2021, hoàn thành trong thời gian trước 20 tháng.

Với dự án xử lý rác thải thu hồi điện tại Xuân Sơn (chủ đầu tư liên danh Công ty CP Tập đoàn T&T và Công ty Hitachi Zosen Coporation), thành phố giao Sở Kế hoạch và đầu tư rà soát các đề nghị của nhà đầu tư, phối hợp, hướng dẫn nhà đầu tư báo cáo Bộ Kế hoạch và đầu tư giải quyết (nhà đầu tư nước ngoài rút khỏi dự án và tổ chức kinh tế thực hiện dự án không góp vốn), thực hiện trong tháng 11/2020.

Quá thời hạn trên, nếu chủ đầu tư không đề xuất được phương án giải quyết, Sở Kế hoạch và đầu tư báo cáo UBND thành phố xem xét, chấm dứt chủ trương đầu tư theo quy định.

Với dự án khí hóa rác thải sinh hoạt thành điện năng tại Xuân Sơn (chủ đầu tư Công ty TNHH Indovin Power); khu xử lý rác thải Châu Can, huyện Phú Xuyên (chủ đầu tư Công ty CP Dịch vụ môi trường Thăng Long), thành phố giao Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Xây dựng thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/12/2020.

Với dự án khu xử lý chất thải Đồng Ké, huyện Chương Mỹ, UBND huyện Chương Mỹ, nghiên cứu ý kiến của người dân thôn Đồng Ké để xác định hướng tuyến đường vào khu xử lý chất thải hợp lý, hạn chế ảnh hưởng đến dân sinh; nghiên cứu dải cây xanh hai bên đường để bảo đảm môi trường (thực hiện điều chỉnh nếu cần thiết), hoàn thành trước ngày 20/11/2020. 

Sở Tài nguyên và môi trường, UBND huyện Chương Mỹ khẩn trương rà soát hồ sơ khu đất giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của UBND thành phố; báo cáo các phương án, đề xuất thủ tục bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 179.658m2 đất thuộc khu vực dự án, hoàn thành trước ngày 20/11/2020.