Hồi kết cho cảng container quốc tế Vũng Tàu

Nguyễn Cảnh - 09:05, 14/05/2021

TheLEADERUBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có đề nghị gửi tới Thủ tướng về việc chấm dứt hiệu lực pháp lý các văn bản liên quan đến chủ trương đầu tư phát triển tổ hợp cảng và dịch vụ dầu khí tại khu vực Sao Mai Bến Đình, thành phố Vũng Tàu.

Hồi kết cho cảng container quốc tế Vũng Tàu
Tổ hợp cảng và dịch vụ dầu khí tại khu vực Sao Mai Bến Đình, thành phố Vũng Tàu đang ghi nhận những diễn biến mới (trong ảnh là sơ đồ vị trí dự án căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai Bến Đình)

Nhằm thúc đẩy việc đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực Cù lao Bến Đình vào cuối năm 2021 và các nội dung liên quan, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa kiến nghị Thủ tướng xem xét, chấp thuận chấm dứt hiệu lực pháp lý các công văn, thông báo trước đó của Văn phòng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án cảng container quốc tế Vũng Tàu.

Cụ thể, sau khi được Thủ tướng đồng ý chủ trương điều chỉnh quy hoạch liên quan dự án cảng container quốc tế Vũng Tàu và dự án căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai Bến Đình, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông tin quá trình triển khai như sau.

Đối với dự án căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai – Bến Đình (của Công ty CP Đầu tư dầu khí Sao Mai Bến Đình – PVSB), mới đây tỉnh đã đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có ý kiến với người đại diện phần vốn của tập đoàn tại các đơn vị tham gia góp vốn trong Công ty CP Đầu tư dầu khí Sao Mai Bến Đình liên quan tới việc điều chỉnh quy mô và phương án đầu tư dự án (sau khi điều chỉnh) theo quy định.

Tỉnh cũng đề nghị PVN giao đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam và Công ty CP Đầu tư dầu khí Sao Mai Bến Đình tổ chức thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định.

Về vấn đề này, Tổng công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (là đơn vị thành viên của Công ty CP Đầu tư dầu khí Sao Mai Bến Đình, PVN nắm giữ 51,37% vốn điều lệ) đã xin chủ trương PVN về điều chỉnh dự án đảm bảo quy định pháp luật về quản lý sử dụng vốn nhà nước.

Đối với cảng container quốc tế Vũng Tàu, về pháp lý, Thủ tướng đã chấp thuận (tại các văn bản số 5228 hồi tháng 9/2006 và số 2004 tháng 4/2007) cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phối hợp PVN tổ chức đầu tư tổ hợp cảng dịch vụ dầu khí Sao Mai Bến Đình và đã có chủ trương hợp nhất 2 dự án nêu trên tại Thông báo số 147/TB-VPCP hồi tháng 5/2009.

Tháng 10/2008, Sở Xây dựng tỉnh đã ra công văn thỏa thuận địa điểm lập dự án. Sau đó, PVN và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có ý kiến thống nhất, PVN có báo cáo và Thủ tướng đã có công văn 967/TTG-KTN chưa thực hiện dự án cảng container quốc tế Vũng Tàu của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

8 năm sau, căn cứ điều chỉnh quy hoạch thành phố Vũng Tàu, tỉnh đã thống nhất với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam một số nội dung: đề nghị dừng nghiên cứu phát triển khu hậu cần cảng container (khu vực SV3 – 44ha, phần diện tích thuộc quy hoạch đô thị tại Cù lao Bến Đình) và đề nghị tiếp tục nghiên cứu phát triển cảng container tại các khu vực SV1 và SV2.

Sau khi được Thủ tướng chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch dự án cảng container quốc tế Vũng Tàu vào tháng 8/2020, mới đây UBND tỉnh đã đề nghị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sớm có quyết định chấm dứt hoạt động dự án đối với phần diện tích chồng lấn (44ha – khu SV3) với quy hoạch khu Cù lao Bến Đình đã được Thủ tướng chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch.

Đồng thời, trên cơ sở quy hoạch được duyệt đối với phần diện tích còn lại, trường hợp Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có nguyện vọng nghiên cứu đầu tư dự án thì nộp hồ sơ đề xuất đầu tư theo quy định, đồng thời chủ động liên hệ với Sở Kế hoạch và đầu tư của tỉnh để được hướng dẫn thực hiện thủ tục liên quan.

Với diễn biến như trên, UBND tỉnh xác định, văn bản thỏa thuận địa điểm của Sở Xây dựng tỉnh (hồi tháng 10/2008) nay đã hết hiệu lực (có giá trị trong 6 tháng). Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chưa xúc tiến các thủ tục về đầu tư đối với phần diện tích đã được thỏa thuận địa điểm để nghiên cứu dự án, chưa thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện dự án Cảng container quốc tế Vũng Tàu, cũng như quyết định chủ trương đầu tư theo quy định.

Cũng theo UBND tỉnh cho biết, Bộ Giao thông vận tải hiện giao Cục Hàng hải Việt Nam nghiên cứu, lập quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2020-2030, tầm nhìn đến 2050 để trình Thủ tướng, trong đó có nội dung nghiên cứu cập nhật quy hoạch hệ thống cảng biển khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu theo ý kiến của Thủ tướng hồi tháng 8/2020.

Nhằm thúc đẩy việc đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực Cù lao Bến Đình vào cuối năm 2021 và các nội dung nêu trên, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiến nghị Thủ tướng xem xét, chấp thuận chấm dứt hiệu lực pháp lý các công văn, thông báo (số 5228/VPCP-CN năm 2006, 2004/VPCP-CN năm 2007 và 147/TB-VPCP năm 2009) của Văn phòng Chính phủ liên quan chủ trương đầu tư dự án cảng container quốc tế Vũng Tàu.

Tháng 7/2012, Thủ tướng đồng ý chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng tổng hợp, dịch vụ hàng hải dầu khí tại khu vực Sao Mai - Bến Đình, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu, trước mắt chưa thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng container quốc tế Vũng Tàu của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Theo chứng nhận đầu tư cấp lần đầu (tháng 9/2012), dự án căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai – Bến Đình do Công ty CP Đầu tư dầu khí Sao Mai Bến Đình thực hiện tại phường 6, phường 9 và phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, với diện tích đất khoảng 163 ha. Tổng vốn đầu tư 6.100 tỷ đồng, trong đó vốn vay và huy động là 4.270 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện từ năm 2013 tới 2017.