Hưng Yên kiến nghị về điện mặt trời mái nhà

Nguyễn Cảnh - 07:48, 28/11/2021

TheLEADERSở Công thương tỉnh Hưng Yên đề nghị Bộ Công thương tham mưu Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách về giá mua điện đối với các dự án, hệ thống điện mặt trời mái nhà đấu nối sau ngày 30/12/2021.

Hưng Yên kiến nghị về điện mặt trời mái nhà
Sở Công thương tỉnh Hưng Yên đề nghị tạo cơ chế hỗ trợ chi phí đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời cho từng vùng miền, bởi vì các vùng miền có bức xạ mặt trời khác nhau (ảnh minh họa)

Việc đầu tư các dự án điện mặt trời, các chi phí ban đầu khá cao, dẫn đến khó khăn cho nhà đầu tư. Hơn nữa, công tác quản lý quy hoạch, công tác cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn thiết hệ thống điện mặt trời mái nhà còn bất cập.

Cụ thể, Sở Công thương tỉnh Hưng Yên đặt vấn đề, hệ thống điện mặt trời trên mái nhà của các hộ gia đình rất nhỏ, như vậy có cần phải thiết kế hay không, tổ chức thiết kế có cần phải cấp phép hoạt động điện lực hay không, nếu phải thiết kế, lựa chọn đơn vị có giấy phép hoạt động điện lực sẽ ảnh hưởng đến chi phí đầu tư.

Để tạo điều kiện khuyến khích cho các tổ chức, cá nhân đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà. Sở Công thương Hưng Yên đề nghị Bộ Công thương tham mưu Chính phủ một số nội dung.

Theo quy định tại Quyết định 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc ban hành cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, giá mua điện chỉ áp dụng cho các dự án, hệ thống điện mặt trời mái nhà đấu nối trước ngày 30/12/2020. Vì vậy, đề nghị ban hành cơ chế, chính sách về giá mua điện đối với các dự án, hệ thống điện mặt trời mái nhà đấu nối sau ngày 30/12/2021.

Tạo cơ chế hỗ trợ chi phí đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời cho từng vùng miền, bởi vì các vùng miền có bức xạ mặt trời khác nhau.

Ban hành các văn bản và các tiêu chuẩn kỹ thuật hướng dẫn lắp đặt hệ thống điện mặt trời đồng bộ. Hướng dẫn cụ thể các định mức nhân công để phục vụ cho việc lập dự toán lắp đặt hệ thống điện mặt trời…

Hiện tại, Sở Công thương đang tham mưu UBND tỉnh Hưng Yên xây dựng Đề án phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sở cho biết, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không có dự án điện gió, dự án phát triển điện mặt trời mái nhà, dự án điện mặt trời mặt đất, dự án điện mặt trời mặt nước, dự án điện mặt trời mặt đất nối lưới có công suất lớn hơn 1MW (1,25 MWp).

Đồng thời, trên địa bàn tỉnh có 396 tổ chức, cá nhân lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất các tấm Pin là 27.241kWp. Trong đó, có 386 tổ chức, cá nhân đấu nối vào lưới điện của Công ty Điện lực Hưng Yên quản lý; 01 đơn vị quản lý vận hành trạm biến áp 110/22 kV Khu công nghiệp Thăng Long II; 01 đơn vị là khách hàng của Công ty TNHH khu Công nghiệp Thăng Long II lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà để tự dùng, không phát điện nối lưới…

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Hưng Yên, Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng II, đơn vị bán lẻ điện thì các tổ chức, cá nhân đề nghị xây dựng lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà nối lưới có công suất dưới 01 MW đã thực hiện trình tự các bước, từ hồ sơ pháp lý, khảo sát, thỏa thuận đấu nối, kiểm tra, đánh giá kết cấu mái nhà, đảm bảo an toàn chịu lực và các tài liệu liên quan đến thông số kỹ thuật của thiết bị.