Kết nối các nguồn lực công tư để phát triển kinh tế tuần hoàn

Phạm Sơn - 16:47, 07/10/2021

TheLEADERBộ Tài nguyên môi trường phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cho ra mắt cổng thông tin về kinh tế tuần hoàn để kết nối các nguồn lực từ Chính phủ, chính quyền địa phương cho tới các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và người tiêu dùng.

Kết nối các nguồn lực công tư để phát triển kinh tế tuần hoàn
Kinh tế tuần hoàn giải quyết dứt điểm mâu thuẫn giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

Kinh tế tuần hoàn là một khái niệm vẫn còn tương đối mới ở Việt Nam, tuy nhiên đang dần được luật hóa, chính sách hóa, đưa vào một số văn bản quan trọng như Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, với kỳ vọng giải quyết dứt điểm mâu thuẫn giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và môi trường cho biết, Việt Nam sẽ xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn dựa theo 3 trụ cột, bao gồm tập trung tiết giảm sử dụng nguyên liệu, nguyên liệu thô; xây dựng chuỗi cung ứng tuần hoàn từ khai thác, chế biến, sản xuất cho tới tiêu dùng, phân loại, thu gom và tái sản xuất; sử dụng các công cụ như trái phiếu xanh, tín dụng xanh, công cụ trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR).

Trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm của Hà Lan và một số quốc gia trên thế giới, mới đây, Bộ Tài nguyên và môi trường đã phối hợp cùng UNDP Việt Nam cho ra mắt Mạng lưới kinh tế tuần hoàn Việt Nam. Tham gia xây dựng mạng lưới có sự hỗ trợ kỹ thuật của Đại sứ quán Na Uy, Đại sứ quán Phần Lan và Đại sứ quán Hà Lan.

Theo Bộ Tài nguyên và môi trường, Mạng lưới kinh tế tuần hoàn Việt Nam là một cổng thông tin về kinh tế tuần hoàn, hoạt động dựa trên 5 hợp phần.

Phần đầu tiên là đối thoại chính sách, là nơi phổ biến chủ trương, chính sách cũng như trao đổi, thảo luận về các chủ trương, chính sách sao cho thống nhất, hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra.

Phần thứ hai là chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn để các bên liên quan có thể chia sẻ, học tập và noi theo, thay vì phải tự tìm hướng đi, giải pháp thông qua những thông tin mang tính lý thuyết, lý luận.

Phần thứ ba là tài chính, chia sẻ thông tin về những chủ trương, hoạt động hỗ trợ tài chính, đầu tư của các quỹ, tổ chức, giúp doanh nghiệp có khả năng tiếp cận nguồn vốn cần thiết để tạo ra sự thay đổi.

Phần thứ tư là diễn đàn doanh nghiệp. Theo Bộ Tài nguyên và môi trường, mô hình kinh tế tuần hoàn khép kín là mô hình mà đầu ra của doanh nghiệp này có thể là đầu vào của doanh nghiệp kia. Hợp phần diễn đàn doanh nghiệp của cổng thông tin về kinh tế tuần hoàn sẽ đảm nhiệm vai trò kết nối thông tin về đầu ra và đầu vào giữa các doanh nghiệp.

Phần cuối cùng là cơ sở dữ liệu, đóng vai trò như một kênh thông tin cộng đồng, là nơi để doanh nghiệp nêu những cam kết, sáng kiến với cộng đồng, chia sẻ câu chuyện về tấm gương, bài học truyền cảm hứng về lối sống xanh, lối sống tuần hoàn và thân thiện với môi trường.

Mạng lưới kinh tế tuần hoàn Việt Nam sẽ vận hành theo hình thức hợp tác công tư, trong đó Bộ Tài nguyên và môi trường cùng UNDP Việt Nam sẽ đóng vai trò hỗ trợ quản lý và điều hành.

Trong thời gian tới, các bên liên quan cũng sẽ phối hợp đề xuất và xây dựng hội đồng cố vấn, nhóm công tác của mạng lưới, với thành phần bao gồm đội ngũ hoạch định chính sách, chính quyền các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và cả người tiêu dùng.