Khách hàng nước ngoài chiếm gần một nửa doanh thu của FPT

Trần Anh - 17:47, 23/07/2019

TheLEADERDoanh thu từ các thị trường nước ngoài của FPT đạt hơn 5.200 tỷ đồng và đóng góp đến 42% tổng doanh thu của tập đoàn trong nửa đầu năm 2019.

Tập đoàn FPT cho biết, kết thúc nửa đầu năm 2019, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của tập đoàn tăng trưởng 22,2% và 26,8% so với cùng kỳ, lần lượt đạt 12.492 tỷ đồng và 2.139 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 1.780 tỷ đồng và 1.418 tỷ đồng, tăng 26,1% và 28,5% so cùng kỳ năm 2018. 

Lợi nhuận của khối Công nghệ tăng trưởng 44%

Đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính của FPT, khối Công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 6.964 tỷ đồng và 855 tỷ đồng, tăng tương ứng 27,6% và 44,4% so với cùng kỳ. 

Trong đó, doanh thu tại thị trường nước ngoài của khối này đạt 4.932 tỷ đồng, tăng 37,8%; lợi nhuận trước thuế đạt 742 tỷ đồng, tăng 39,5%. 

Tất cả các thị trường nước ngoài đều có mức tăng trưởng doanh thu tốt trên 26%, trong đó thị trường Mỹ đạt mức tăng trưởng doanh thu cao nhất, tăng 85,8% so với cùng kỳ.

Với chiến lược tập trung vào chuyển đổi số, doanh thu mảng dịch vụ này mang lại 1.654 tỷ đồng cho FPT, tăng 40,9% so với cùng kỳ, đóng góp 34% tổng doanh thu của khối Công nghệ tại thị trường nước ngoài (tỷ trọng này trong 6 tháng đầu năm 2018 là 33%).

Mới đây nhất, FPT là một trong 5 đối tác đầu tiên trên thế giới cùng Airbus mở đường cho quá trình tăng tốc chuyển đổi số của ngành hàng không toàn cầu

Khối Viễn thông đạt 4.922 tỷ đồng doanh thu, tăng 17,4% và lợi nhuận trước thuế đạt 822 tỷ đồng, tăng 13,0%. Trong đó, doanh thu và lợi nhuận của mảng dịch vụ Viễn thông lần lượt đạt 4.650 tỷ đồng và 684 tỷ đồng, tăng lần lượt 17,7% và 15,5% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận từ thị trường nước ngoài tăng 36%

Sau nửa đầu năm 2019, thị trường nước ngoài mang về cho FPT 5.208 tỷ đồng doanh thu, tăng 34,0% và 802 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm 2018. 

Tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận trước thuế của các thị trường nước ngoài đóng góp vào kết quả hợp nhất của Tập đoàn lần lượt đạt 42% và 38% (6 tháng đầu năm 2018 lần lượt là 38% và 35%).