Khảo sát lương doanh nghiệp 2017: Nội thưởng tốt hơn ngoại

Vinh Anh - 07:15, 18/10/2017

TheLEADERTỷ lệ thưởng ở các công ty Việt Nam so với lương cơ bản là 22,1% còn ở các công ty nước ngoài là 16,6%, theo khảo sát của Talentnet.

Khảo sát lương doanh nghiệp 2017: Nội thưởng tốt hơn ngoại
công nghệ, dược phẩm, hoá chất là 3 ngành có tỷ lệ tăng lương cao nhất, ở mức 9-10%.

Talentnet, công ty tư vấn nhân sự hàng đầu Việt Nam vừa công bố Báo cáo khảo sát lương năm 2017. Cuộc khảo sát có sự tham gia của 592 công ty đa quốc gia và các công ty hàng đầu trong nước từ 16 ngành công nghiệp.

Lương doanh nghiệp tiếp tục tăng nhanh hơn lạm phát

Kết quả khảo sát cho thấy, năm 2017, mức lương trung bình do các công ty trong nước cung cấp thấp hơn 29% so với các công ty đa quốc gia. Chênh lệch về mức lương cơ bản hàng năm cho các vị trí khác nhau giữa các công ty đa quốc gia và doanh nghiệp trong nước là 15% (nhân viên), 30% (chuyên viên) và 41% (quản lý).

Khoảng cách rộng hơn ở cấp quản lý (41%) vì các công ty đa quốc gia đã tập trung vào việc đưa ra mức lương cao hơn cho các vị trí quản lý để bù đắp cho sự đóng góp lớn hơn.

Mặt khác, các công ty trong nước lại sẵn sàng linh hoạt hơn trong việc chi trả để cạnh tranh với các công ty đa quốc gia cho những tài năng quan trọng. Bán hàng và tiếp thị vẫn tiếp tục nằm trong danh sách đứng đầu nhu cầu về số lượng tuyển dụng. Trong khi đó, các chuyên gia kỹ thuật là những vị trí mới có nhu cầu cao và trở thành thách thức cho các nhà tuyển dụng để tìm ra sự phù hợp tốt nhất.

Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ tăng lương năm 2017 và dự kiến năm 2018 của các công ty Việt Nam sẽ cao hơn mức tăng của lạm phát. Trong đó, năm 2017, các tập đoàn đa quốc gia có mức tăng lương bình quân cho nhân viên là 8,7%, các công ty trong nước tăng lương bình quân cho nhân viên cao hơn, ở mức 8,8%.

Công nghệ là ngành có tỷ lệ tăng lương cao nhất

Xét theo từng ngành nghề thì công nghệ, dược phẩm, hoá chất là ba ngành có tỷ lệ tăng lương cao nhất, ở mức 9-10%. Trong khi đó, các ngành giáo dục, tài chính và dầu khí có tỷ lệ tăng lương thấp nhất, lần lượt là 7,0%; 5,7%; và 4,6%.

Tỷ lệ thưởng ở các công ty Việt Nam so với lương cơ bản là 22,1%. Tỷ lệ này ở các công ty nước ngoài thấp hơn, là 16,6%.

Các ngành trong lĩnh vực nông nghiệp, ngân hàng, tài chính có mức thưởng tăng nhẹ so với các ngành khác; lần lượt là 22,1%; 20,7% và 20,7%. Các công ty lớn ở Việt Nam tiếp tục có mức thưởng cao hơn so với các công ty nước ngoài.

Tỷ lệ nghỉ việc trong lĩnh vực bán lẻ là cao nhất

Về tỷ lệ nghỉ việc tại Việt Nam, 3 ngành có tỷ lệ nhân viên nghỉ việc cao nhất là bán lẻ (32,2%), bất động sản (18,8%), hàng tiêu dùng (17,3%); các ngành có tỷ lệ nghỉ việc thấp lần lượt là thương mại (11,9%), hóa chất (9,9%) và dầu khí (5,3%).

Ngành bán lẻ từ trước tới nay vẫn có sức hút rất lớn đối với ứng viên do tính chất công việc luôn đòi hỏi sáng tạo và cực kỳ năng động. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất mà nhà tuyển dụng trong ngành này phải đối mặt là tỷ lệ nhân viên nghỉ việc cao.

Tỷ lệ nghỉ việc năm 2017 của các công ty Việt Nam là 10,5%, trong khi các công ty nước ngoài tại Việt Nam là 7,4%.

So với năm 2016, cả công ty nước ngoài và công ty Việt Nam đều có tỷ lệ nghỉ việc thấp hơn. Cụ thể, đối với các công ty trong nước, tỷ lệ nghỉ việc năm 2016 là 17,8% (so với 10,5% năm 2017). Còn với công ty nước ngoài tại Việt Nam, tỷ lệ nghỉ việc năm ngoái là 14,2% (so với 7,4% năm nay).