Kinh doanh bất động sản 2017 tăng trưởng cao nhất 5 năm qua

Minh Anh - 11:20, 28/12/2017

TheLEADERNăm 2017, hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 4,07%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2011 đến nay.

Kinh doanh bất động sản 2017 tăng trưởng cao nhất 5 năm qua
Khu đô thị Nam Thăng Long

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội do Tổng cục Thống kê vừa công bố, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2017 tăng 6,81%. Mức tăng trưởng này đã vượt mục tiêu đề ra là 6,7% và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011 – 2016.

Trong đó, năm 2017 cũng là năm ngành kinh doanh bất động sản có những chuyển biến tích cực, thu hút lượng lớn vốn đầu tư so với các ngành còn lại. Cụ thể, hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 4,07%. 

Đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2011 đến nay, đóng góp 0,21% trong tổng mức tăng trưởng GDP của cả nước.

Trước đó, mức tăng trưởng ngành kinh doanh bất động sản năm 2011 là 3,8%; năm 2012 là 1,32%; năm 2013 tăng 2,17%; năm 2014 tăng 2,8%; năm 2015 tăng 2,96% và năm 2016 tăng 4%.

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, năm 2017, kinh doanh bất động sản cũng là ngành nghề có tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2016 cao nhất – tăng đến 62% với 5.065 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. 

Bất động sản cũng là ngành có số vốn đăng ký mới nhiều nhất, 388.376 tỷ đồng, chiếm 30% tổng số vốn đăng ký mới.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong năm vừa qua của ngành kinh doanh bất động sản đạt 76,7 tỷ đồng/doanh nghiệp, dẫn đầu so với các ngành khác.