Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng

Cổng thông tin điện tử Quốc hội - 09:24, 22/05/2023

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV dự kiến xem xét, thông qua 8 luật như Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Đấu thầu, Luật Giá, Luật Giao dịch điện tử... ; bên cạnh đó cho ý kiến 9 dự án luật như Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Tài nguyên nước, Luật Viễn thông, Luật Các tổ chức tín dụng...