Lợi nhuận 6 tháng đầu năm của Thaco giảm hơn 70%

Dũng Phạm - 16:53, 28/09/2023

TheLEADERMảng kinh doanh ô tô tiếp tục mang về nhiều lợi nhuận cho Thaco, nhưng giảm 68% so với cùng kỳ. Trong khi đó, mảng bất động sản và mảng nông nghiệp lại báo lỗ.

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm của Thaco giảm hơn 70%
Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Thaco Group

Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) đã công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Thaco ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.076 tỷ đồng, giảm 78% so với cùng kỳ năm 2022. Do đó, vốn chủ sở hữu cũng tăng lên gần 50.100 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Thaco đạt hơn 164.800 tỷ đồng, tăng gần 8% so với đầu năm. Trong nhóm các tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, quy mô tổng tài sản của Thaco cao hơn so với Masan Group (140.800 tỷ đồng), Sovico Group (160.000 tỷ đồng) và chỉ đứng sau Hòa Phát (176.200 tỷ đồng) hay Vingroup (600.000 tỷ đồng).

Về bên nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Thaco cũng tăng gần 10% lên hơn 114.700 tỷ đồng, với khoảng 8.000 tỷ đồng là dư nợ trái phiếu, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ năm 2022. 

Mới đây, Jardine Cycle & Carriage (JC&C), bộ phận kinh doanh xe ô tô tại khu vực Đông Nam Á do Jardine Matheson sở hữu 75% vốn vừa ra báo cáo nhà đầu tư bán niên 2023. 

Theo báo cáo của Jardine, mảng kinh doanh ô tô tiếp tục mang về nhiều lợi nhuận cho Thaco, nhưng giảm 68% so với cùng kỳ. Trong khi đó, mảng bất động sản và mảng nông nghiệp lại báo lỗ.

Trong năm 2023, đối với mảng ô tô, Thaco đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất trước thuế là trên 90.000 tỷ đồng trong đó doanh thu dịch vụ là 5.200 tỷ đồng.

Trước đó vào cuối tháng 6, theo Reuters, Thaco đã có kế hoạch xem xét bán khoảng 20% cổ phần tại công ty thành viên Thaco Auto theo một thỏa thuận có thể định giá công ty này lên tới 5 tỷ USD.

Đối với bất động sản, Thadico - Đại Quang Minh sẽ đẩy mạnh công tác pháp lý để đưa vào khai thác nhanh và hiệu quả quỹ đất sẵn có của tập đoàn, trong đó sẽ khởi công 24 dự án thương mại và hạ tầng, hoàn thành bàn giao 3 dự án, tổng giá trị đầu tư được giải ngân trong năm 2023 là hơn 6.700 tỷ đồng.

Kể từ ngày 1/1/2021, Thaco hủy tư cách công ty đại chúng do không còn đáp ứng điều kiện có 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Công ty có hơn 3 tỷ cổ phần, do gia đình Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương nắm 70% và Jardine Cycle & Carriage nắm khoảng 26,6%.