Mekong Capital thoái vốn khỏi Lộc Trời sau 9 năm

Minh An - 17:19, 26/07/2017

TheLEADERKhoảng đầu tư mang lại mức lợi nhuận gộp 3,5 lần cho quỹ đầu tư của Mekong Capital

Mekong Capital thoái vốn khỏi Lộc Trời sau 9 năm
Lộc Trời là công ty nông nghiệp đại chúng lớn nhất niêm yết cổ phiếu.

Theo Deal Street Asia, quỹ đầu tư VAF của Mekong Capital đã bán 75% khoản đầu tư vào công ty nông nghiệp Lộc Trời để thu về 9,2 triệu USD.

Mức giá của giao dịch là 68.000 đồng/ cổ phiếu, cao hơn 28% giá thị trường đóng cửa hôm nay (26/7) của cổ phiếu LTG trên sàn Upcom, thuộc HNX.

Người mua, chưa được công bố nhưng được cho là một quỹ đầu tư cổ phần niêm yết tại Châu Á. Quỹ này cũng thỏa thuận sẽ mua tiếp 25% còn lại trong tháng 9/2017.

Mekong Capital đầu tư 4,4 triệu USD vào Lộc Trời từ năm 2008. Sau 9 năm, khoản đầu tư mang lại mức lợi nhuận gộp 3,5 lần.

Tiền thân là công ty Bảo vệ thực vật An Giang, những năm gần đây Lộc Trời đang hình thành và phát triển chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp từ nghiên cứu đến sản xuất, tiêu thụ nông sản, đặc biệt là lúa gạo.

Năm 2017, Lộc Trời đặt mục tiêu doanh thu đạt 8,287 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 460 tỷ đồng, tăng trưởng 28.7%.

Sau 6 tháng, Lộc Trời đã đạt 4,052 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng hơn 14% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 173 tỷ đồng, tăng gần 4%.