Ngân hàng gỡ giới hạn sử dụng một phần tiền mặt của Novaland

Trần Anh - 11:48, 18/04/2023

TheLEADERĐến ngày 31/12/2022, Novaland có hơn 5.500 tỷ đồng bị giới hạn sử dụng không đúng theo hợp đồng tín dụng bởi các ngân hàng cho vay. Tập đoàn và ngân hàng đang thảo luận để giải chấp toàn bộ số tiền này.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2022 với ý kiến chấp nhận toàn phần của PWC. Tuy nhiên công ty kiểm toán cũng nêu ra vấn đề cần nhấn mạnh.

Cụ thể, báo cáo tài chính của Novaland cho thấy ảnh hưởng đáng kể của thị trường bất động sản và thanh khoản trái phiếu doanh nghiệp đến tình hình hoạt động của Novaland và tập đoàn đã vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng vay trái phiếu.

Giả định về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp phụ thuộc vào việc thanh toán hoặc tái cấu trúc các khoản nợ vay và trái phiếu sắp đáo hạn, bao gồm:

Giải phóng tiền gửi đang bị giới hạn sử dụng bởi ngân hàng. Cụ thể đến ngày 31/12/2022, Novaland có hơn 5.500 tỷ đồng bị giới hạn sử dụng không đúng theo hợp đồng tín dụng bởi các ngân hàng cho vay. Đến ngày lập báo cáo kiểm toán, Novaland và các ngân hàng đã đạt thỏa thuận về việc giải chấp gần 2.500 tỷ đồng. Số tiền còn lại đang được tập đoàn và ngân hàng thảo luận để giải chấp.

Tập đoàn đang xin ý kiến cổ đông về kế hoạch phát hành riêng lẻ hơn 975 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược/ chuyên nghiệp với giá không thấp hơn 10.000 đồng và 1,9 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.với giá 10.000 đồng để tái cơ cấu nợ, thanh toán chi phí hoạt động và đầu tư vào các dự án.

Hoạt động tái cấu trúc nợ vay và trái phiếu của Novaland cũng đạt được những kết quả tích cực với việc nhiều chủ nợ đã đồng ý gia hạn hoặc nhận thanh toán bằng tài sản. 

Novaland cũng nhận được cam kết từ cổ đông lớn là Novagroup để thanh toán các khoản nợ đến hạn khi cần thiết để duy trì hoạt động liên tục trong 12 tháng tiếp theo.

Phản hồi về ý kiến của kiểm toán, phía Novaland cho biết, kể từ cuối năm 2022, tập đoàn đã tái cấu trúc toàn diện, thay đổi mô hình hoạt động và cơ cấu lại tổ chức để phù hợp với chiến lược thay đổi; song song đó đưa ra những giải pháp cấu trúc tài chính và thỏa thuận đàm phán các phương án thích hợp để tái cơ cấu nợ nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của khách hàng, nhà đầu tư và các bên liên quan.

Hiện tại, Novaland đang tập trung xây dựng các dự án trọng điểm, bàn giao nhà theo từng giai đoạn cho khách hàng, đồng thời cũng linh hoạt điều chỉnh kế hoạch triển khai các dự án mới cho phù hợp với tình hình hiện tại; song song đó phối hợp với các địa phương tháo gỡ, hoàn thiện pháp lý các dự án trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh việc tái cấu trúc, ban lãnh đạo Novaland tin tưởng sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ và cộng đồng đối với thị trường bất động sản thời gian qua là động lực giúp Novaland sớm hồi phục, vượt qua khó khăn và thách thức; từ đó, tiếp tục hoàn thành những đô thị chuẩn mực, góp phần thay đổi diện mạo và phát triển kinh tế địa phương, an sinh xã hội. 

Kết thúc năm tàichính 2022 với nhiều biến động, Novaland ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất gần11.151 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2021, chỉ đạt hơn 30% mục tiêu đềra và gần 2.182 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, giảm 36,85% so với cùng kỳnăm 2021 và chỉ đạt hơn 33% mục tiêu đề ra.