Những quy định mới về thuế có hiệu lực từ đầu tháng 2/2018

Quỳnh Như - 13:51, 10/01/2018

TheLEADERNgày 9/1, Cục Thuế TP.HCM đã ra thông báo, lưu ý các doanh nghiệp tại TP.HCM lưu ý đến những quy định về thuế mới đầu 2/2018.

Những quy định mới về thuế có hiệu lực từ đầu tháng 2/2018
Các doanh nghiệp cần lưu ý tới cách áp thuế mới từ 1/2/2018 khi đi nộp thuế tại Cục thuế TP. HCM

Về thuế giá trị gia tăng, Cục Thuế lưu ý các doanh nghiệp cần phải chú trọng đến điều kiện được hoàn thuế mới cùng cách để làm sao được áp dụng thuế suất 0%.

Trước 1/2/2018, Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu. Nhưng với quy định mới, doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan, xuất khẩu ra nước ngoài; nếu hàng hóa xuất khẩu này thực hiện tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan.

Bên cạnh đó, các công ty sản xuất cũng nên tìm hiểu kỹ những sửa đổi, bổ sung các trường hợp áp dụng thuế suất 0% đối với sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản.

Trước đây, sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc đã chế biến thành sản phẩm khác nhưng tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên trở lên thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Còn từ 1/2/2018, quy định được hưởng thuế giá trị gia tăng 0% đã linh hoạt hơn. Ví dụ: Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ nguyên liệu chính không phải là tài nguyên, khoáng sản (tài nguyên, khoáng sản đã chế biến thành sản phẩm khác) do cơ sở kinh doanh mua về chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến thành sản phẩm xuất khẩu thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Luật thuế giá trị gia tăng.

Ngoài ra, Cục thuế còn đặc biệt nhấn mạnh về một vài thay đổi trong thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trước đây, khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không bị khống chế. Tuy nhiên, từ 1/2/2018, phần chi vượt mức 3 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.