Nới rộng đối tượng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp

Nhật Hạ - 21:34, 19/06/2020

TheLEADERDoanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng sẽ được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

Nới rộng đối tượng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp
Doanh nghiệp nhỏ chiếm hơn 93% tổng số doanh nghiệp ở Việt Nam.

Với 92% đại biểu tán thành, Nghị quyết giảm 30% thuế thu nhập năm 2020 cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.

Theo đó, nghị quyết này đã bỏ tiêu chí về số lao động đóng bảo hiểm để bảo đảm tính công bằng cho các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động và bổ sung đối tượng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có quy mô vừa.

Việc quy định doanh thu dưới 200 tỷ đồng tương đương với tiêu chí về doanh thu để xác định doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng.

Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, sau khi nới rộng đối tượng được giảm thuế, mức giảm thu ngân sách nhà nước năm nay tăng từ 15.840 tỷ đồng lên khoảng 23.000 tỷ đồng.

Theo ông Hải, để hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19, Chính phủ đã chủ động xây dựng, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về tài khoá, thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất... Trong đó gói giải pháp gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất có giá trị khoảng 180.000 tỷ đồng.

Ông cho biết tới đây, Chính phủ sẽ có thêm nhiều giải pháp khác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn vì Covid-19.

Theo số liệu thống kê, tính đến cuối năm 2019, Việt Nam có khoảng 760.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong cơ cấu doanh nghiệp của Việt Nam, doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp có quy mô nhỏ chiếm hơn 93% và doanh nghiệp có quy mô vừa chiếm gần 4%.

Thực tế, thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 đã khiến nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất gặp khó khăn; hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị đình trệ, nhất là doanh nghiệp có quy mô nhỏ đã phải thu hẹp hoặc tạm ngừng hoạt động. Theo báo cáo của Chính phủ, doanh nghiệp có quy mô nhỏ là các đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước tác động tiêu cực của nền kinh tế.