Gói gia hạn thuế, tiền thuê đất 180.000 tỷ đồng có hiệu lực

Nhật Hạ - 13:12, 09/04/2020

TheLEADERDoanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh bị khó khăn vì Covid-19 được giãn, hoãn nộp thuế, tiền thuê đất từ ngày 8/4.

Theo Nghị định 41/2020 vừa ban hành, Chính phủ sẽ gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng và tiền thuê đất trong 5 tháng. 

Theo ước tính của Bộ Tài chính trước đó, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất lên tới 180.000 tỷ đồng và 98% doanh nghiệp sẽ thuộc diện giãn thuế và tiền thuê đất do ảnh hưởng của Covid-19.

Như vậy, thuế giá trị gia tăng được giãn, hoãn sẽ không áp dụng với thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu. Áp dụng gia hạn với số thuế phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 6, và kỳ tính thuế quý I, II.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 3 chậm nhất ngày 20/9; kỳ tính thuế tháng 4 là 20/10; tháng 5 là 20/11; tháng 6 là 20/12. Còn thời hạn nộp thuế của kỳ tính thuế quý I chậm nhất là ngày 30/9; quý II là 30/12.

Với thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp được chậm nộp 5 tháng so với hạn chót theo quy định. Do đó, thay vì ngày 31/3 như các năm trước, thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán thuế của năm 2019 được lùi đến ngày 31/8.

Doanh nghiệp được chậm nộp 5 tháng so với hạn chót theo quy định với số thuế còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 và số thuế tạm nộp của quý I, II/2020.

Do đó, thay vì ngày 31/3 như các năm trước, thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán thuế của năm 2019 được lùi đến ngày 31/8.

Trong trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán năm 2019 vào ngân sách nhà nước thì doanh nghiệp được điều chỉnh số thuế đã nộp này cho số phải nộp của các loại thuế khác.

Riêng hộ gia đình, cá nhân, việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp cho số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020. Đối tượng này phải nộp các khoản thuế trên trước ngày 31/12.

Ngoài ra, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh được gia hạn thêm 5 tháng kể từ ngày 31/5.