Ông Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

Nhật Hạ - 11:16, 22/05/2024

TheLEADERQuốc hội đã thông qua nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước
Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Trang tin Quốc hội

Quốc hội vừa tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước kỳ 2021 - 2026 bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Kết quả, đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (96,92%). Như vậy, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Đại tướng Tô Lâm.

Đại tướng Tô Lâm 67 tuổi, quê huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; là Ủy viên Trung ương Đảng ba khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị hai khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội hai khóa XIV, XV.

Ông Tô Lâm bắt đầu làm ở Cục Bảo vệ chính trị 1 sau khi tốt nghiệp trường Công an Trung ương, nay là Học viện An ninh nhân dân. Sau đó, ông làm Cục phó Bảo vệ chính trị 1, Cục trưởng Bảo vệ chính trị 3, Tổng cục An ninh.

Năm 2009, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1 khi mang quân hàm thiếu tướng.

Tháng 8/2010, ông làm Thứ trưởng Công an và giữ cương vị Bộ trưởng Công an từ tháng 4/2016. 

Đầu năm 2019, ông Tô Lâm được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thăng quân hàm lên đại tướng, trở thành người thứ tư trong lịch sử công an nhân dân mang quân hàm cao nhất.