Pháp cho IMF vay thêm 3 tỷ USD bổ sung quỹ xóa đói giảm nghèo

Minh Hoàng - 10:09, 22/02/2018

TheLEADERNgân hàng Pháp đã đồng ý cho quỹ chống nghèo đói của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vay thêm 3 tỷ USD.

Pháp cho IMF vay thêm 3 tỷ USD bổ sung quỹ xóa đói giảm nghèo
Quỹ Tín thác tăng trưởng và Xoá đói giảm nghèo hiện đã huy động được hơn 15 tỷ USD.

Khoản cho vay mới là khoản thứ sáu mà Pháp cho quỹ này vay. Theo đó, quốc gia này trở thành một trong những nước đóng góp lớn nhất cho Quỹ Tín thác tăng trưởng và Xoá đói giảm nghèo. 

Quỹ này thường cung cấp các khoản vay rất rẻ cho các thành viên nghèo nhất của tổ chức IMF. Hầu hết những quốc gia nhận các khoản vay từ quỹ này đều thuộc châu Phi.

Giám đốc điều hành IMF, bà Christine Lagarde, cựu Bộ trưởng tài chính của Pháp, đã khởi động một cuộc gây quỹ hơn hai năm trước để huy động 15 tỷ USD cho quỹ này và đến nay đã vượt qua mục tiêu đó.

Theo IMF, nhu cầu cho vay không lãi suất tăng lên trong những năm gần đây sau cuộc khủng hoảng tài chính và tình trạng giá xuất khẩu những hàng hóa quan trọng của nhiều quốc gia có xu hướng giảm.