Phó thủ tướng yêu cầu Khánh Hòa hoàn thiện đề án đặc khu Bắc Vân Phong

Đặng Hoa - 05:40, 05/01/2018

TheLEADERVừa qua, Văn phòng Chính phủ đã có kết luận về buổi làm việc của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa về thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong.

Phó thủ tướng yêu cầu Khánh Hòa hoàn thiện đề án đặc khu Bắc Vân Phong
Đề án cần nêu bật lợi thế so sánh của Bắc Vân Phong với Vân Đồn, Phú Quốc. Ảnh minh họa

Theo đó, đề án thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (đặc khu kinh tế) Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh hòa đã được xây dựng với bố cục đáp ứng được các yêu cầu.

Tuy nhiên, đề án còn thiếu báo cáo đánh giá tác động của việc thành lập đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong trên các khía cạnh về quy mô, bố trí dân cư, tổ chức bộ máy chính quyền, phát triển kinh tế xã hội, quản lý tài nguyên, môi trường, an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới tiếp tục bổ sung và hoàn thiện đề án cũng như các tài liệu liên quan trên cơ sở làm rõ sự cần thiết thành lập đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong và căn cứ để triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, cần đưa ra thực trạng và định hướng của đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong theo phương án mở rộng bao gồm cả huyện Vạn Ninh, nêu bật lợi thế so sánh với các khu Vân Đồn (Quảng Ninh); Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang); tính đặc thù, phân tích đánh giá ưu điểm, bất cập trong việc lựa chọn phương án thành lập đặc khu kinh tế.

Tỉnh Khánh Hòa cũng cần làm rõ định hướng và mục tiêu tổng quát theo ngành, lĩnh vực; các giải pháp tổ chức thực hiện; xác định mô hình chính quyền địa phương; kế hoạch sắp xếp lại tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; khẩn trương hoàn thành quy hoạch, trong đó đặc biệt lưu ý trong việc sắp xếp dân cư, bảo vệ môi trường, quản lý chặt chẽ đất đai, công tác quốc phòng, an ninh để triển khai thực hiện thuận lợi.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ động hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa hoàn thiện đề án.

Về phương án thành lập đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong, Phó thủ tướng đồng ý về chủ trương, tỉnh hoàn thiện đề án theo phương án lấy toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô, ranh giới, dân số của huyện Vạn Ninh; đồng thời đồng ý về nguyên tắc tìm kiếm lựa chọn nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong.

Đề án thành lập đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Vạn Ninh, được Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI đã ra Nghị quyết thông qua đầu tháng 12/2017.

Đề án nêu rõ vịnh Vân Phong nói chung và khu vực Bắc Vân Phong nói riêng có vị trí địa kinh tế, chiến lược quan trọng đối với trong nước và khu vực; hội tụ đầy đủ những điều kiện thuận lợi để xây dựng thành khu vực cửa ngõ phát triển hướng ra biển Đông của quốc gia và cả bán đảo Đông Dương.