Prudential Việt Nam kiên định mục tiêu kinh doanh có trách nhiệm

Việt Hưng - 16:47, 11/04/2024

TheLEADERÔng Phương Tiến Minh - Tổng giám đốc Prudential Việt Nam tin rằng, những thách thức tạm thời của năm 2023 đã mở ra cơ hội để doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và cải thiện chất lượng của các kênh phân phối.

Prudential Việt Nam đã công bố báo cáo tài chính thường niên 2023, ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 12,9% đạt 26.594 tỷ đồng, trong khi tổng doanh thu của Prudential đạt 37.250 tỷ đồng, tăng 7,6%.

Kết quả này có sự đóng góp của doanh thu từ hoạt động đầu tư. Năm 2023, Prudential ghi nhận lợi nhuận sau thuế là 3.114 tỷ đồng.

Tổng giá trị tài sản của Prudential đạt 176.673 tỷ đồng, tăng 9,2%. Tổng tài sản đầu tư trái phiếu Chính phủ đạt 72.116 tỷ đồng. Prudential cũng duy trì được biên thanh khoản luôn ở mức cao hơn yêu cầu, đảm bảo khả năng chi trả cho khách hàng với 144,5%.

Tổng bồi thường bảo hiểm đạt 1.900 tỷ đồng, tăng 16%. Tổng số ca chi trả bồi thường bảo hiểm trong năm 2023 là 179.000 trường hợp.

Tính đến cuối năm, có hơn 82% yêu cầu giải quyết quyền lợi từ khách hàng được nộp trực tuyến, trong đó gần 20% yêu cầu được xử lý trong vòng 30 phút.

Prudential Việt Nam kiên định với mục tiêu kinh doanh có trách nhiệm
Prudential Việt Nam kiên định với mục tiêu kinh doanh có trách nhiệm

Ông Phương Tiến Minh - Tổng Giám Đốc Prudential Việt Nam cho biết: "Những thách thức tạm thời của năm 2023 mở ra cơ hội để chúng tôi tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và cải thiện chất lượng của các kênh phân phối. Sự ra đời đúng thời điểm của Luật Kinh doanh bảo hiểm mới giúp toàn ngành bảo hiểm đánh giá lại và cải tiến để trở nên tốt hơn, hướng tới quyền lợi của người tham gia bảo hiểm".

Cùng với cam kết tuân thủ Luật Kinh doanh bảo hiểm, Prudential đã thực hiện và điều chỉnh bộ tài liệu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Năm 2023, Prudential nằm trong nhóm công ty bảo hiểm nhân thọ dẫn đầu về chỉ số hài lòng và sẵn lòng giới thiệu của khách hàng (rNPS).

Từ nửa cuối năm 2023, Prudential lần lượt khai trương chuỗi 3 trung tâm chăm sóc khách hàng với mô hình mới tại TP. Đà Nẵng và TP. HCM.

Năm 2023, Prudential cũng tiếp tục đầu tư vào các hoạt động cộng đồng trong 3 lĩnh vực Giáo dục, An toàn, và Sống khỏe với tổng ngân sách gần 17 tỷ đồng.

Prudential hiện là một trong những tổ chức tài chính đang hành động theo thỏa thuận chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) với quy mô cam kết 15,5 tỷ USD, nhằm thúc đẩy nhanh kênh dẫn vốn này vào Việt Nam.

Gần đây nhất, Prudential đã cho ra đời quỹ liên kết đơn vị "PRUlink Tương Lai Xanh". Đây là quỹ liên kết đơn vị đầu tiên trên thị trường bảo hiểm nhân thọ, mang đến cho khách hàng sở hữu sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị quyền lựa chọn đầu tư theo định hướng phát triển bền vững, phù hợp với xu thế toàn cầu.